Förankring är vår specialgren

Förankringen är en avgörande del i arbetet med att stärka känslan för platsen. För att utveckla starka platsvarumärken måste du få med dig folk. Redan i strategiarbetet lägger vi grunden till en bra medborgardialog. Genom att undvika kärnvärden – passar bättre till djupfrysta kåldolmar och andra sekundsnabba köpbeslut – och istället utveckla varumärkesstrategier som gör verklig skillnad för platsen, engagerar vi olika grupper av intressenter.

Det finns många sätt att skapa delaktighet. Vi förankrar både på det strategiska och det konceptuella planet. I dagens sociala medieklimat har varumärket varken råd med motarbetare eller motborgare. Därför gör vi allt vi kan för att stärka engagemanget bland kommunens egna medarbetare (förankring) och medborgarna (förverkligande). Här följer några korta exempel.

Under 2018 driver vi vårt andra delaktighetsprojekt i Helsingborg: Helsingbord – Helsingborg på en tallrik. Ett projekt om stadens matidentitet. 2015 öppnade vi Goodreel – världens första filmbassad – där 11 filmbassadörer filmade Helsingborg med olika perspektiv. Båda projekten har möjliggjorts genom stöd från Visionsfonden i Helsingborgs stad. Förankringsbloggen kristinehamnare.com lät kristinehamnare över hela världen komma till tals. Vi lanserade bloggen medelst flaskpost. Till en kostnad av tio glasflaskor och tio biobiljetter intog vi lokaltidningen NWT:s förstasida.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *