»Hvad var resultatet?«

Ett bättre Köpenhamn_0760Varje gång jag träffar danskar i jobbet inser jag att de förstår något som många svenskar inte bekymrar sig alltför mycket om – att det är resultatet som räknas. Mindre än hälften av de svenska börsbolagen mäter inte ens effekten av sin marknadskommunikation, och då kan vi bara gissa oss till hur det ser ut bland övriga företag. Och bland landets kommuner är bilden ännu mörkare. Miljardbelopp investeras utan att någon tycks bekymra sig om vad marknadsföringen leder till.

Samtidigt löper resultatorientering som en röd tråd på andra sidan sundet. Jag vet inte om alla danskar skulle hålla med mig för många har även en självkritisk ådra, men mitt intryck av danskt näringsliv, och även av det offentliga, är att det är mindre snack och betydligt mer verkstad. På våra egna seminarier i Helsingborg har vi haft en del danska deltagare, från kommuner som Roskilde och Slagelse. Varje gång en stolt svensk berättar om något projekt de har genomfört i den egna kommunen, replikerar en nyfiken dansk: ”Hvad var resultatet?” Svensken blir i regel svaret skyldig.

Jag minns en workshop i Helsingör för något år sedan. Vi var ett tjugotal deltagare, hälften svenskar hälften danskar. Temat var samarbete mellan Helsingborg och Helsingör och en svensk destinationsutvecklare hade tagit på sig att sammanfatta vad som redan hade gjorts i termer av samarbete. Under 15 minuter redovisade hon en lång rad projekt som hade avverkats genom åren. När hon var klar tog danskan som var chef över konferenscentret till orda: ”Det skulle vara intressant att se resultatet av detta.” ”Jag tycker att det är bra att allt det här har gjorts”, svarade svenskan.” Då mumlades det en hel del danskarna.

Reslutatorientering har uppenbara fördelar, men också en del som kanske inte är fullt så tydliga. När jag som ensam svensk deltog i Danmarks nationella varumärkesprocess, Branding Danmark, höjde en och annan på ögonbrynen när jag berättade hur litet vårt företag är, men många tycktes dra samma slutsats. ”Ni måste vara forbandet godt”, som chefen för Dansk Arkitektur Center uttryckte det. Att fokusera på resultatet är det enda sätt jag känner till om man vill skilja agnarna från vetet, och det vill man i Danmark.

Föredrag om nollbudget branding för Nuvab i Vetlanda

Häromdagen föreläste vår varumärkesstrateg Michael Nilsson för Nuvab (Näringslivsutveckling i Vetlanda AB). På Stadshotellet talade han bland annat om nollbudget branding, dvs. varumärkesarbete med minsta möjliga budget. Han förklarade att mediebruset gör varumärkesutveckling än mer lönsamt. Mot den bakgrunden undrade han varför nyheterna på vetlanda.se är mellan tre och fem gånger så långa som nyheterna på övriga höglandskommuners hemsidor. »Stadshusbrus«, konstaterade han.

Att Vetlandas näringsliv är topp-tio i Sverige i flera avseenden är det inte många som vet. I Företagarnas ranking Årets företagskommun 2015 placerade sig Vetlanda 5:a i Sverige i kategorin omsättningsökningar medan man är sjua i SKL:s öppna jämförelser av 197 kommuners Företagsklimat. Men stadshusbruset gör att den här bilden av det lokala näringslivet aldrig berättas i Vetlanda. Alternativkostnaden för att inte utveckla Vetlandas varumärke ordentligt är åtminstone 50 miljoner kronor om året, mycket lågt räknat.

Responsen på föredraget tyder på att intresset för varumärkesutveckling är stort bland de närvarande företagarna.

Nuvab 160128_1849 fx

Längst fram i bild syns Vetlandas båda kommunalråd Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (Vetlanda Framåtanda).

Två utbildningar om Place Branding och Destinationsutveckling

Det händer att vi blir ombedda att tipsa om bra utbildningar inom platsmarknadsföring. Tidigare har vi saknat ett riktigt bra svar på den frågan. Nu är vi desto gladare att kunna presentera två egna utbildningar: Place Branding respektive Destinationsutveckling.

Under resans gång har vi haft hjälp av ett antal referenspersoner ute i näringarna. Vi vill passa på att tacka alla inblandade. Utan er hade vi knappast kunnat skapa ett lika spännande innehåll. Vi ger båda kurserna på distans med löpande kursstart.

Manifesto workshop 20141112_160514 bsk

Place Branding + Destinationsutveckling

UTBILDNINGSPROGRAM

Våra spetsutbildningar är utvecklade för dig som arbetar med plats- och destinationsutveckling, och för dig som vill göra det. All undervisning är casebaserad och du väljer själv vilken kontaktform du och dina lärare ska använda – skype, mail eller telefon.

 


 

PLACE BRANDING

1 termin på distans, eller som uppdragsutbildning

Här lär du dig att utnyttja de unika marknadsföringsfördelar som platser har jämfört med andra varumärkeskategorier. Vi identifierar strategiska utvecklingsteman utifrån varumärkets förutsättningar. Successivt skapar du en varumärkesanalys, som kan ligga till grund för strategi och plattform.

LEKTIONER: • Strategi för platsvarumärken • Varumärkesanalys • Målgrupper och intressenter • Differentiering/Unicitet • Att skapa värdeupplevelse • Värdet av samverkan • Mål, Mät, Möt • Marknadsföring i sociala medier • Planera för det oväntade • Effekter av platsmarknadsföring


 

DESTINATIONSUTVECKLING

1 termin på distans, eller som uppdragsutbildning

Destinationsutveckling omfattar allt från affärsutveckling till värdskap och bemötande. Här lär du dig
att utveckla det som är unikt genom att ta vara på platsspecifika värden, eller skapa nya. Det bästa sättet att nå goda resultat med begränsad marknadsföringsbudget är att fokusera på upplevelsen, en unik konkurrensfördel som hjälper destinationsutvecklaren att överlista mediebruset. Vi utvecklar en modell för samverkan och diskuterar hur du kan aktivera näringen för att få olika aktörer att dra åt samma håll.

LEKTIONER: • Strategi för destinationsvarumärken • Destinationsdesign • Värdskap och bemötande • Att styra försäljning • Destinationen och storyn • Turism och näringslivssamverkan • Turism som värdeskapare • Destinationens rollfördelning • Sociala medier • Effekter av destinationsutveckling

 


 

Varje kurs omfattar 10 lektioner. Med löpande kursstart kan du sätta igång när det passar dig, bestämma intensiteten i schemat och hur lång tid du vill ta på dig. (Vi rekommenderar en lektion var fjortonde dag.) Utbildningarna avslutas med diplomering. Kurserna kan också ges som uppdragsutbildning, hos oss eller i era egna lokaler.

Pris per kurs: 8 900 kr exkl. moms. (Grupp upp till fyra personer: 14 900 kr.) 20 % av beloppet faktureras vid anmälan, resterande vid kursstart, 10 dagars betalningstid. Anmälan är bindande. Uppdragsutbildningar offereras. För mer information, ring Michael Nilsson, 0732-486186, eller maila michael@manifesto.se

Klicka här för att ladda ner programmet som pdf.

 

Goodreel – Sveriges första filmbassad

Goodreel gruppbild

Goodreel är ett filmprojekt under ledning av Manifesto. Processen är workshopbaserad och bygger på idén om co-creation, dvs. att invånare själva är med och skapar bilden av sin stad. Elva helsingborgare har deltagit i projektet, som är delfinansierat av Visionsfonden i Helsingborgs stad.

Vi på Manifesto har fungerat som projekt- och workshopledare och producerat sajten Goodreel. Se Sveriges första filmbassadörer och deras filmer här.

På övre bilden syns de flesta av deltagarna i Goodreel, från vänster övre raden: Casper Jarmo, Thea Råvik, Filippa Stålnacke, Laimonis Brakks. Nedre raden: Ingrid Sarvik, Caroline Troedsson, Andreas Sandskär och Sara Vaughn. Bilden här nedan: Viktor Wiberg och Olivia Sträng. 

Viktor Olivia

Goodreel – första filmworkshopen för ett rörligare och roligare Helsingborg

Goodreel workshop 20150221

Nu har vi sparkat igång vårt filmprojekt Goodreel som ska mynna ut i Sveriges första filmbassad. Häromveckan gick första workshopen av stapeln, två kvar innan de första filmerna kommer ut. Slutresultatet presenteras på Youtube och visas på Sveriges första filmbassad goodreel.se/helsingborg (web in progress). Håll utkik.

Goodreel/helsingborg har fått stöd av Visionsfonden i Helsingborgs stad.

Platskontoret nummer 12

Nu kan vi räkna in det tolfte numret av Platskontoret, lite kortare än vanligt. Men tillräckligt långt för att hinna berätta om nästa utställning på vårt eget designmuseum, vår workshop-shop, ett finbesök från USA och två YH-utbildningar som vi förbereder ansökan för: Social innovation och intraprenörskap samt Besöksdesign och handelsutveckling. Här kan du ladda ned Platskontoret nr 12.

Platskontoret-nr12-fram

Ny utbildning: Destinationsutveckling och besöksdesign

Workshop hos Manifesto. Foto: Sara Vaughn

Om besöksindustrin ska bli en svensk basnäring behöver tre saker hända: 1. Många svenska destinationer måste bli betydligt mer konkurrenskraftiga. 2. Generellt sett måste kompetensen i näringen höjas. Och sist men inte minst (3.) måste vi få in ett större mått av varumärkestänkande. I dag marknadsförs fortfarande många destinationer utan strategi i största allmänhet och utan internetstrategi i synnerhet. Vår utbildning Destinationsutveckling och besöksdesign är utvecklad för dig som redan arbetar med destinationsmarknadsföring, eller som brinner för att få göra det. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska moment där du successivt får utveckla en strategisk plan för ditt eget destinationsvarumärke. Utbildningen är skapad i nära samarbete med yrkesverksamma destinations- och näringslivsutvecklare och ges både som distans- och uppdragsutbildning.

Kursstart i september. Här kan du ladda ned kursprogrammet och läsa mer om utbildningen.

Bilden ovan är hämtad från vår Branding Sweden workshop. Foto: Sara Vaughn.

Nya numret av Platskontoret med Sveriges kommuners marknadsföring 2013

Platskontoret-nr11 fram

Det är snart ett år sedan vi släppte förra numret av vårt nyhetsbrev Platskontoret: om platsmarknadsföring, varumärken och andra upplevelser. Det säger kanske något om hur snabbt vårt första år i Helsingborg har passerat förbi. Det tar sin lilla tid att driva ett eget museum vid sidan av den ordinarie verksamheten. Branding by Design Center må vara världens minsta designmuseum men det tar ändå en hel del tid.

Denna gång innehåller Platskontoret resultatet av vår undersökning Sveriges kommuners marknadsföring, som vi har genomfört för tredje gången. I övrigt handlar det bland annat om social design som också är temat för nästa utställning på BBDC. Premiär den 22 februari.

Här kan du ladda ned Platskontoret nr 1/2014.  Vill du ha det direkt i maillådan i fortsättningen, mailar du till info[at)manifesto.se och skriver ”Platskontoret” i ämnesraden.

Flaskpost är lika med gratis bio

Vårt samarbete med Kristinehamns kommun pågår även under semestern. Platsmarknadsföring kan ta sig många olika uttryck. Under tio dagar i juli placeras lika många flaskposter ut i olika vatten i och omkring Kristinehamn. Den som hittar en flaskpost och bloggar om det på Kristinehamnare.com får en biobiljett. I dag är flaskpost nummer sex sjösatt i Kristinehamn. Dagens ledtråd hittar du här.

Så här såg flaskposterna ut innan de lämnade sin hemmahamn Manifestos kontor i Norra Hamnen i Helsingborg. Vi tycker att de är väldigt fina med sina sjömanskragar. Är det någon annan än vi som kommer att tänka på Håkan Hellström?

Flaskpost Kristinehamnare.com_2198