Hej Dan Jönsson på Helsingborgs Dagblad!

20140203_132754_resized

Den här texten är ett svar på Dan Jönssons artikel “Väx upp, Helsingborg!” i Helsingborgs Dagblad söndagen den 2 februari.

Hej Dan Jönsson,

Under rubriken “Väx upp, Helsingborg” tar du heder och ära av två konsulter som har gjort en utredning av Helsingborgs kulturliv åt Helsingborgs stad. Det är inte vårt jobb att sätta oss till doms över andra konsulters arbete, så deras förslag kommer vi inte att ta upp här. Men eftersom du också dristar dig till att ge en generell bild av konsulter som fungerar som rådgivare åt kommuner och offentliga förvaltningar, känner vi ett behov av att nyansera din bild lite grand. Manifesto startades för 19 år sedan och är idag ett konsultföretag specialiserat på att stödja kommuner i deras varumärkesarbete. Precis som du, misstänker vi, brinner vi för kultur och vi driver ett privat designmuseum, Branding by Design Center, här i Helsingborg. Vi driver museet ideellt, så det har inte kostat skattebetalarna en krona. Vi driver museet på vår fritid, ca 300 timmar satsade vi på detta 2013, och förutom vår egen tid hade vi god hjälp av våra praktikanter.

Vi måste erkänna att vi inte känner igen oss i din beskrivning av någon sorts “politiska stylister”. Rådgivning åt offentliga förvaltningar innebär inte heller, som du skriver, att man hanterar skattepengar. Det är en i sak felaktig formulering. Manifestos arbete handlar också i mycket liten utsträckning om att “skapa profiler och slogans”. Faktum är att vi aldrig har rått någon kommun att vare sig byta profil eller använda en slogan eftersom slogans inte är särskilt utvecklande för ett platsvarumärke. Vårt arbete handlar i stället om att lägga den strategiska grunden för varumärkets fortsatta utveckling. 2010–2012 utvecklade och förankrade vi exempelvis en varumärkesstrategi för Söderhamns kommun. När vi kom in i bilden var Söderhamn drabbat av det slags ekonomiska strukturförändringar som du nämner i din artikel. Flera av ortens större arbetsgivare hade lagts ner, arbetslösheten växte och kommunen stod inför hotet om ökat utflyttning. 2013 började kommunen se de första effekterna av den nya strategin, befolkningen ökade för första gången på flera år. +240 nya invånare betyder att kommunen ökade med nästan 1 procent, på ett år. Självfallet är det många människor som har arbetat hårt för att detta ska bli verklighet och därför skulle det kännas mycket märkligt om just vår insats lyftes fram. Vi känner ändå inte igen oss i din beskrivning av “grå eminenser, med betydande makt” som “väldigt sällan syns utåt”. Vårt arbete består tvärtom till stor del av att göra påstana intervjuer och att tala med olika referenspersoner. Nu senast i Hudiksvall intervjuade vi bland andra chefredaktören tillika ansvarige utgivaren för HelaHälsinglands dagstidningar.

Vi arbetar mycket med att lyfta fram de faktiska styrkor och positiva egenskaper som alla platser besitter. Därvidlag arbetar vi på många sätt precis tvärtemot medielogiken som ofta hellre betonar en plats svagheter och negativa händelser. Låt mig ta ett annat exempel. Från år 2000 till 2012 låg vårt kontor i Malmö. Under 2011 blev mediebilden av Malmö allt mörkare och snart började vänner ute i landet undra hur det var ställt. Den massiva mediebevakningen gjorde att man lätt kunde få intryck av att denna utveckling praktiskt taget skedde över en natt, vilket vi visste var ganska långt ifrån sanningen eftersom vi själva varit på plats i mer än ett decennium. Redan som nyinflyttad hösten 2000 pekade en vän ut St Knuts Torg med orden: “Häromveckan blev en man skjuten här.” I början av 2012 kontaktade Malmö stad och Polisen oss och frågade om vi ville hjälpa dem att kommunicera med allmänheten. Vi tackade ja till uppdraget som kommunikationsrådgivare och byrå. Vi skapade Heja Malmö-kampanjen som betonade förhållandet mellan den svarta ekonomin och de val vi medborgare själva träffar i vardagen. Redan efter fyra månader visade mätningar att kampanjen haft viss effekt på attityder till kampanjens fokusområden. 2013 höjde sig Malmö 77 placeringar på Fokus kommunlista “Här är det bäst att bo”. Malmö blev därmed en av listans snabbklättrare. Heja Malmö-kampanjen bidrog säkert till lyftet, bland många andra aktiviteter staden genomförde. Söderhamns kommun ökade för övrigt tredje snabbast i Sverige på den nyss nämnda listan.

Våra resultat talar för sig själva och på senare år har vi i princip enbart arbetat med uppdragsgivare som har vänt sig direkt till oss. Effekterna av vårt arbete visar sig i allt från befolkningsökningar och kompetensförsörjning till attityd- och beteendeförändringar. Vi förstår naturligtvis att du vill att den svarta bild som du försöker måla upp av rådgivare och konsulter ska spilla över på Helsingborgs stad. Låt oss därför avslutningsvis säga något om Helsingborg och dess politiker. I skrivande stund har vi haft kontor i Helsingborg i 57 veckor. Under den här tiden har vi vid fyra olika tillfällen haft besök av 14 lokala politiker, hälften av dem kommunalråd. Vi har bland mycket annat talat om social design, och till exempel diskuterat vilka utbildningar som behövs i Helsingborg under de närmaste åren. Att 14 politiker har traskat iväg från Rådhuset för att träffa ett litet konsultföretag tror jag dels beror på att vi inte alls är som de konsultföretag som du föreställer dig, dels på att Helsingborgs politiker inte är det. Lördagen den 22 februari har vi premiär på nästa utställning på Branding by Design Center: Social Design – samhällsinnovation och intraprenörskap. Vi har öppet klockan 11 till 16 och du är varmt välkommen. Vi tror, kort sagt, att det är dags för dig att möta en konsultfirma som får de flesta av dina förutfattade meningar att komma på skam.

Petra Lundin & Michael Nilsson

PS. För ordningens skull är det bäst att vi påpekar att vi ställde upp ideellt i dessa politikermöten. DS.

 

Inspirationskväll med Helsingborgs Gaseller

DI Gasell Louise Petra 640

Varje år utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till utmärkelsen Gaseller. På Di’s årliga Gasellträffar bjuds företag in till möjligheten att få inspiration från andra företag, träffa de utnämnda Gasellerna och knyta värdefulla kontakter.

För att kunna bli utsedd till en Gasell krävs det att man uppfyller ett antal olika kriterier, bland dessa är att företaget har en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och att man har sunda finanser. Läs mer på Di.

Gasellträffarna sträcker sig från Malmö i söder till Umeå i norr och i år var det premiär för träffen i Helsingborg. Manifestos AD Petra Lundin och designpraktikant Louise Dustler begav sig till Sundspärlan för en givande och inspirerande eftermiddag bland Gaseller och entreprenörer. På plats fick vi frågan ”Hur gör ditt företag för att växa i motvind?”. Som du kan se ovan på bilden från Dagens industri svarade vi att vi satsar på att synas mycket när andra inte gör det, framför allt i nya kanaler. Detta gör vi bland annat genom vår senaste satsning Branding by Design Center – världens minsta designmuseum som du hittar på vårt kontor på Henry Dunkers plats 3 i Norra Hamnen i Helsingborg, välkommen!

Heja Malmö – sjätte bästa utomhuskampanjen i Sverige

Vår utomhuskampanj för Malmö stad och Polisen (Heja Malmö) ligger sexa i Resumés Månadens kampanj. (Mars-maj 2012.) Det gillar vi!

Kampanjens syfte är att öka förståelsen kring kopplingen mellan den organiserade brottsligheten och de val man själv gör i vardagen. Det kan handla om inköp av misstänkt billiga cigaretter, smuggelsprit, svarttaxiturer och svartklubbsbesök. Malmö går miste om bortåt 6 miljarder kronor varje år till följd av den svarta ekonomin. Pengar som driver den organiserade brottsligheten framåt. Heja Malmö vill få fler att aktivt ta avstånd från det kvittolösa samhället.

Malmö

Manifesto står för strategi och kommunikation. Internt och externt. Utomhuskampanjen är ett exempel. Heja Malmö finns också på den sociala webben, där vi bl.a. har utvecklat bloggen. Nu blir det extra gott fredagsfika, i vanlig ordning!

Michael Nilsson i Offentliga Affärer – om platsmarknadsföring

»Landsting och kommuner hyr ofta in dyra konsulter i syfte att stärka sitt varumärke. Resultatet tenderar att bli floskler utan någon egentlig substans. I Söderhamns kommun tog man reda på vad kommunens invånare tyckte och fick ett varumärke som är både enkelt och ärligt«, säger ingressen.

Det senaste numret (6) av Offentliga Affärer bjuder på ett helt uppslag om Manifesto, Söderhamns kommun och varumärkesstrategi för platser. Michael berättar vad som egentligen krävs för lyckad place branding och intervjuas tillsammans med Eva Tjernström (tidigare kommunalråd i Söderhamn, numera landstingsråd i Gävleborgs län) om utvecklingen av Söderhamns varumärkesplattform. Jag har svårt att tänka mig trevligare läsning till förmiddagskaffet.

Manifesto i Offentliga Affärer om place branding

»Om vi inte tror på oss som kommun, gör ingen annan det heller. Det ska både kännas och synas att vi står för vad vi är. Det kan vi idag«, avslutar Eva Tjernström.

Intervju i coachbranschen.se (Yes, we love online media.)

Nu skriver coachbranschen.se om Sociala? Medier? En antologi om en ny tid. Här hittar ni ett rykande färskt litet reportage om boken, Heart Directors och sociala mediecoacher. Intervjuaren heter Karin Christofferson och är inte bara intresserad av social media utan även chefredaktör för coachbranschen.se. Jag passade på att berätta för Karin vad mitt jobb går ut på och eftersom jag inte kunde bifoga hela min arbetsbeskrivning ser ni den här:

DN:s vårmingel på Form/Design Center

Igår var det återigen dags för Dagens Nyheter att besöka Malmö. Peter Wolodarski berättade varför han tror att DN kommer att göra ett bra år 2011. Själv undrar jag hur det är möjligt när tidningen inte längre har någon enda liten journalist på plats i Göteborg. DN:s fotograf Paul Hansen, aktuell med boken »Människa, människa«, visade tre bildspel och talade om sitt arbete som pressfotograf. Paul visade många starka bilder från världens oroshärdar, bl.a. Haiti. En mer lättsmält uppenbarelse var den här bilden på Gunde Svan på renfällen framför brasan.

Anna Johansson från Vendel at Sturehof hade lagat den kalasgoda buffén. Årets godaste gratismat?

»Så lyckas den mindre byrån« på Cap&Design live

Michael är i Göteborg och håller föredrag på Cap & Design Live i december 2009. Temat är »så lyckas den mindre byrån«. Även göteborgarna får prova Michaels Sociala Media Workout (nedre bilden) och resultatet är entydigt: Byrågöteborg är splittrat när det gäller attityden till sociala medier.

Här kan du läsa mer om Cap & Designs seminarium:

http://capdesign.idg.se/2.990/1.282719/vi-tar-med-oss-en-storre-sjalvkansla?showGallery=true&img=4#selected

Årets annons är en dikt

Nu har vi gjort årets annons för vår egen räkning. En gång om året brukar vi göra en annons för införande i Resumés byråvalsguide som utkommer i dagarna. För den som händelsevis inte läser denna publikation repeterar vi copyn här. Årets bidrag till reklambruset blev en dikt på 10 rader:

Manifesto är en framtidsbyrå på 14 vårar
Fasta offerter, aldrig några kalla kårar
Vi tror på rak kommunikation
Affärsidé: Media Of Your Own
Våra kunder äger sina egna kanaler
På mediebruset förlorar de inga riksdaler
Strategier för inredning och design
Integreras med koncept som funkar online
Inga luftslott skymmer sikten
Vår verklighet överträffar dikten

The Future’s So Bright, You Gotta Be Bright Too

På tisdagen gästade MiM, Marknadsföreningen i Malmö, Grand Hotel i Lund med anledning av höstens stora inspirationsdag. Temat var ”trendspaningar” och vår egen Michael Nilsson var förste talare för dagen. Michael pratade bland annat om hur vi måste tänka för att utveckla varumärken under de närmaste åren, och vad som kommer att krävas i framtidens arbetsliv. På temat ”The Brand Rift” talade Michael om den spricka eller klyfta som uppstår i alla varumärken och varumärkeskategorier där inte varumärkesarbetet är både strategiskt och kreativt. Han pratade bland annat om den spricka mellan finansmarknadens värdering av varumärken och konsumenternas och kundernas upplevelse som är en av orsakerna till finanskrisen, och sprickan mellan en väl fungerande Öresundsregion och en alltför utbredd skånsk lokalpatriotism.

I pausen delade Brand Manager generöst ut senaste numret till hela publiken, ett hundratal personer. På bilden ses Ebba-Maria Olson från Mossagården och på duken skådespelerskan Lena Olin som är en stor  förespråkare av ekologisk mat i allmänhet och i synnerhet av Mossagården, eftersom Lena Olins sommarviste ligger i närheten. Ebba-Maria berättade hur hon har utvecklat verksamheten utifrån de värderingar om ekologisk och giftfri mat som präglar familjegården i Veberöd.