Platser med framtiden för sig

Manifesto-modellen är vårt fundament för att stärka känslan för platsen eller destinationen, dvs. utveckla platser och varumärken med framtiden för sig. Genom hela processen strävar vi efter att skapa största möjliga engagemang, dels internt, dels bland platsens externa intressenter.

Vi tar fram varumärkesstrategier som även fungerar utanför mötesrummets skyddande atmosfär. Vi använder aldrig kärnvärden utan identifierar drivkrafter som såväl medarbetare och medborgare kan tro på och engagera sig i. (I Hudiksvall fick vår strategipresentation stående ovationer redan i kommunstyrelsens arbetsutskott.)

Förankringsarbetet betraktar vi som en integrerad del av platsutvecklingen, inte som ett separat delmoment. Konceptuellt involverar vi gärna lokala krafter. Att kommersiella kanaler fungerar allt sämre har mindre betydelse när lokal kreativitet är den mest effektiva sociala mediemegafon som finns.

 

Förankring är vår specialgren

Förankringen är en avgörande del i arbetet med att stärka känslan för platsen. För att utveckla starka platsvarumärken måste du få med dig folk. Redan i strategiarbetet lägger vi grunden till en bra medborgardialog. Genom att undvika kärnvärden – passar bättre till djupfrysta kåldolmar och andra sekundsnabba köpbeslut – och istället utveckla varumärkesstrategier som gör verklig skillnad för platsen, engagerar vi olika grupper av intressenter.

Det finns många sätt att skapa delaktighet. Vi förankrar både på det strategiska och det konceptuella planet. I dagens sociala medieklimat har varumärket varken råd med motarbetare eller motborgare. Därför gör vi allt vi kan för att stärka engagemanget bland kommunens egna medarbetare (förankring) och medborgarna (förverkligande). Här följer några korta exempel.

Under 2018 driver vi vårt andra delaktighetsprojekt i Helsingborg: Helsingbord – Helsingborg på en tallrik. Ett projekt om stadens matidentitet. 2015 öppnade vi Goodreel – världens första filmbassad – där 11 filmbassadörer filmade Helsingborg med olika perspektiv. Båda projekten har möjliggjorts genom stöd från Visionsfonden i Helsingborgs stad. Förankringsbloggen kristinehamnare.com lät kristinehamnare över hela världen komma till tals. Vi lanserade bloggen medelst flaskpost. Till en kostnad av tio glasflaskor och tio biobiljetter intog vi lokaltidningen NWT:s förstasida.

 

 

Platsvarumärken har unika marknadsföringsfördelar

Platser har stora fördelar jämfört med andra varumärkeskategorier, till exempel snabbrörliga konsumentvaror. När det gäller kommunikation utnyttjar vi framför allt tre av platsvarumärkets fördelar:

1. Den latenta välviljan mot hemorten. De flesta människor vill gilla den plats där de bor, arbetar eller studerar, och välvilja kan utvecklas till engagemang. I Söderhamn upplevde kommunen att Youtube-filmer med fulla ungdomar gav fel bild av stan. Vi tog initiativ till en reklamfilmstävling för ungdomar som förändrade Youtube-bilden totalt.

2. Det finns inget ”platsbrus”. Intresset för platser är stort, så länge du inte enbart förlitar dig på köpta kanaler. I Malmö lät vi polisens 100 volontärer dela ut en ”plånbok” om den svarta ekonomin på stan. Kampanjen gick även på nätet och i traditionella medier. Enligt branschtidningen Resumés jury var Heja Malmö årets bästa kampanj i Skåne, alla kategorier.  

3. Lokal media har också känslor för platsen. I Helsingborg öppnade vi ”världens minsta designmuseum”. I två års tid arrangerade vi, med hjälp av 18 praktikanter från sex olika länder, tio utställningar med 28 utställare. All lokala tidningar var med på noterna från dag ett. På premiärdagen lyfte Helsingborgs Dagblad hela förstasidan på Kultur & Nöjesdelen för att med en minimal notis berätta om världens minsta designmuseum.

Platsutveckling handlar om att få boende och besökare att se platsen med nya ögon. Lyckas du med det får du hjälp med marknadsföringen och behöver inte längre köpa in dig i dyra och allt mindre effektiva kanaler.

 

Våra tjänster

Vi arbetar med allt som är utvecklande för platser och varumärken. Strategiskt. Konceptuellt. Designmässigt. Digitalt. Vi har ett särskilt tjänsteområde för att stärka den interna varumärkeskompetensen: Insourcing.