OM OSS – Manifesto

Manifesto är Sveriges första platsutvecklingsbyrå.
Företaget startade 1995. Sedan 2006 hjälper vi platser och destinationer att stärka sina varumärken.
Operativt har vi erfarenhet av allt från nationsvarumärket Danmark till destinationsvarumärket Wanås konst, Sveriges härligaste skulpturpark.
Strategiskt har vi utvecklat varumärkesstrategier för ett antal kommunala platsvarumärken runtom i landet, t.ex. Hudiksvall, Kristinehamn och Landskrona.
I Söderhamn bidrog vårt varumärkesarbete till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år.