OM OSS – Manifesto

Manifesto är en strategisk kommunikationsbyrå.
Vi arbetar med allt som är utvecklande för ett varumärke. Strategiskt. Fysiskt. Digitalt.
Vi har genomfört utvecklingsarbeten för ett antal kommuner och kommunala bolag runtom i landet.
Som enda svenska konsult har vi också deltagit i Danmarks nationella varumärkesprocess, Branding Danmark.
Manifesto startade 1995. 22 år och hundratals branscherfarenheter senare vet vi att det är resultatet som räknas,
och att nöjda kunder är den bästa marknadsföringen.

Här ser du vad några av dem tycker.