Sveriges kommuners marknadsföring 2011

5 thoughts on “Sveriges kommuners marknadsföring 2011

  1. Michael Post author

    Det gör jag med (smile). Jag ser redan nu en tendens, som Sören Holmberg brukar säga under valvakan.

Comments are closed.