Vinnarna i »Tweet eller dubbelt!«

Inför boksläppet av Sociala? Medier? – En antologi om en ny tid ordnade vi en liten tävling på Twitter, där tre vinnare kammade hem 2 exemplar av boken var. Nu säger vi grattis till vinnarna:  Jenny Arvidsson, Claes Kanold och Rutger Hagstad. Ni får hem 2 böcker var genom att maila era adresser till michael@manifesto.se. Lina Larsson tilldelas även ett exemplar som stöd i uppsatsskrivandet. Grattis!

Sociala? Medier? - En antologi om en ny tid