Workshop för Branding Danmark

Vår Heart Director Michael Nilsson är i Kolding på Jylland för att leda en workshop om sociala medier för Branding Danmark. Danmark har som bekant inte enbart goda erfarenheter av marknadsföring i sociala medier. Efter Visit Denmarks hårt kritiserade reklamfilm »Danish woman seeking« inser man lätt behovet av att ta ett mer strategiskt grepp på de sociala medierna. Michaels workshop heter Tribal/Viral/Social och fokuserar på hur de strategiska teman Danmark arbetar med i sin platsmarknadsföring kan dramatiseras och kommuniceras i sociala medier. Allt utifrån de specifika målgrupper organisationen arbetar med.

Branding Danmark är en intressentorganisation som arbetar med den internationella marknadsföringen av varumärket Danmark. I Branding Danmarks marknadsföringspanel ingår representanter från flera olika departement, danska LO, olika förbund och organisationer samt ett antal större företag. Konferensen äger rum på designskolan i Kolding.

Michael testar hur det känns att stå på scenen innan eftermiddagspasset börjar.