Varför instiftar man ett pris för sociala medier, med en prissumma på 100 000 kr? Precis det frågade vi Göran Björklund, Kommunsekreterare i Borås Stad och initiativtagare till konferensen Mötesplats sociala medier. Så här svarade han (i en något förkortad version):

»Priset har vuxit fram ur konferensen och är ett led i att utveckla och bredda den. Vi hoppas att det leder dels till att Högskolans och Borås Stads arbete med sociala medier uppmärksammas, dels också till att konferensen i sig blir ännu mer etablerad och får ytterligare ett ben att stå på. Med den konstruktion vi fått till (att priset finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad) har vi också etablerat ett samarbete med näringslivet, vilket är positivt.

Priset skall uppmärksamma hur användningen av sociala medier har bidragit till att främja samhällsutvecklingen, vilket knyter an till konferensens upplägg – att spegla utvecklingen inom de sociala medierna i förhållande till politiken och samhällsutvecklingen. Priset kommer att utlysas på Högskolans webbsida. Det kommer att gå både att söka priset eller att nominera någon.«

Vi kan inte annat än att gilla det här initiativet. Vad tycker du?

Borås

Bild: sebilden@flickr (CC)