CSR I VÅR TAPPNING

Creating
Social
Return

Manifestos CSR-koncept handlar dels om vårt miljömässiga hållbarhetsarbete, dels om social hållbarhet som integration, jämställdhet och återväxt. Vi genomför egna projekt som sociala testbäddar inom bl.a. design, film och gastronomi.

Världens minsta designmuseum

2013–2015 förvandlade vi en del av vårt första kontor i Helsingborg till ett utställningsrum – Branding by Design Center. Tillsammans med 18 praktikanter från fem länder arrangerade vi tio utställningar på olika hållbarhetsteman. Dessutom såg vi till att design- och arkitekturstudenter från regionen fick möjlighet att visa sina examensarbeten på hemmaplan.

Goodreel – Sveriges första filmbassad

Goodreel är ett filmprojekt i egen regi, med finansiering från #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Tillsammans med en grupp filmbassadörer har vi gjort tre workshops som resulterat i sex personliga filmer om Helsingborg. Se filmerna här.

Helsingbord – Helsingborg
på en tallrik

Helsingborg vill profilera sig som matstad. Vi tog tempen på matintresset med hjälp av tre workshops – Kött, Fisk och Vego – och återigen finansierades vi av #Visionsfonden i Helsingborgs stad. De tre casefilmerna hittar du på facebook.com/helsingbord.

Hållbarhetare hållbarhet

Miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtatSom tjänsteproducent har vi ett tacksamt utgångsläge eftersom vår verksamhet är relativt miljövänlig. Och i de fall den inte är det – pappersval, tryckeritjänster etc – förlitar vi oss på de miljömärkningar som finns och hoppas att de gör någon skillnad.