CSR I VÅR TAPPNING

Creating
Social
Return

Manifestos CSR-koncept handlar inte bara om miljöarbete utan också om integration, jämställdhet och återväxt. Vi har gjort flera egna projekt som ett slags sociala testbäddar inom design, film och gastronomi.

Världens minsta designmuseum

2013–2015 förvandlade vi en del av vårt kontor till ett utställningsrum – Branding by Design Center. Tillsammans med 18 praktikanter från fem länder arrangerade vi tio utställningar på hållbarhetsteman. Totalt kom över 1000 besökare, väldigt mycket folk i ett litet museum. 

Goodreel – Sveriges första filmbassad

Goodreel är ett filmprojekt i egen regi, med finansiering från #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Tillsammans med en grupp filmbassadörer gjorde vi tre workshops som resulterade i sex personliga filmer om Helsingborg. Se filmerna här.

Helsingbord – Helsingborg
på en tallrik

Helsingborg vill profilera sig som matstad. Vi tog tempen på matintresset med hjälp av tre workshops – Kött, Fisk och Vego – och återigen finansierades vi av #Visionsfonden i Helsingborgs stad. De tre casefilmerna hittar du på facebook.com/helsingbord.

Hållbarhetare hållbarhet

Även miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtatSom tjänsteproducent har vi ett tacksamt utgångsläge eftersom verksamheten är relativt miljövänlig. I de fall den inte är det – pappersval, tryckeritjänster etc – förlitar vi oss på de miljömärkningar som finns och hoppas att de gör någon skillnad.