Manifesto Studio är vårt kreativa erbjudande

Allt vi gör utgår från våra kunders målsättningar. När strategin är på plats har vi full frihet att utveckla idéer som väcker känslor för ditt varumärke. Vi arbetar med allt som kan engagera vid sidan av bruset: digitalt, rörligt, fysiskt. Ibland är lösningen att kommunicera med flaskpost, en annan gång tar vi hjälp av 100 volontärer hos Polisen för att få ut budskapet. Den här bakomfilmen visar vad vi menar.

CSR I VÅR TAPPNING

Creating
Social
Return

Manifesto ska bidra till miljömässig och social hållbarhet. Vår verksamhet främjar integration och jämställdhet. Lokalt har vi egna sociala testbäddar inom design, film, gastronomi och skrivande. Helsingborgs stad finansierar flera av projekten. Under corona-pandemin stödjer vi det lokala näringslivet med ett träningsläger för varumärken. Gör gärna ett besök på GO Helsingborg.

GO Helsingborg

GO Helsingborg är ett träningsläger för varumärken. Vi har skapat tre utvecklingskoncept – Branding, Change Management och Employer Branding – som ska hjälpa Helsingborgs näringsliv stå starkt efter covid-19. Koncepten presenteras med en kombination av filmer och takeaways. GO Helsingborg blev verklighet tack vare Näringslivsfonden corona, Helsingborgs stads stöd till lokala företagare som tar initiativ till nytta för näringslivet. 

Writers’ Corner – en stadsantologi

Writers’ Corner är en skrivprocess för alla som gillar Helsingborg. Michael Nilsson är initativtagare och genomför projektet med ekonomiskt stöd från #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Här laddar du ned en projektbeskrivning och följ gärna processen på Facebook.

Helsingbord – Helsingborg
på en tallrik

Helsingborg vill profilera sig som matstad. Vi utvecklade matintresset med hjälp av tre workshops – Kött, Fisk och Vego – processen finansierades av #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Casefilmerna hittar du på facebook.com/helsingbord.

Goodreel – Sveriges första filmbassad

Goodreel är ett filmprojekt i egen regi, med finansiering från #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Tillsammans med en grupp filmbassadörer gjorde vi tre workshops som resulterade i sex kortkorta filmer om Helsingborg. Se filmerna här.

Världens minsta designmuseum

2013–2015 förvandlade vi en del av vårt första kontor i Helsingborg till ett utställningsrum. Tillsammans med 18 praktikanter från sex länder höll vi tio utställningar med olika hållbarhetsteman. Dessutom fick design- och arkitektstudenter från regionen möjlighet att visa sina examensarbeten på hemmaplan. 

Hållbarhetare hållbarhet

Som tjänsteproducent har vi ett tacksamt utgångsläge eftersom vår verksamhet är relativt miljövänlig. Och i de fall den inte är det – pappersval, tryckeritjänster etc – förlitar vi oss på de miljömärkningar som finns och hoppas att de kan göra hållbar skillnad. När det gäller jobbresor använder vi kollektivtrafiken och väljer tåg framför flyg. Senaste flygresan gick till Umeå 2016. Vi gillar att tillbringa en del av vår arbetstid på Statens Hjärnvägar.