CSR I VÅR TAPPNING

Creating
Social 
Return

Hållbarhet har flera dimensioner. Miljömässigt ställer vi högre krav än alla certifierare. Vårt eget CSR-koncept handlar inte bara om miljön utan också om integration, jämställdhet och återväxt. Vi har genomfört flera egna sociala projekt som ett slags testbäddar inom design, film och gastronomi.

Världens minsta designmuseum

2013–2015 förvandlade vi en del av vårt kontor till ett utställningsrum – Branding by Design Center. Tillsammans med 18 praktikanter från fem länder arrangerade vi tio utställningar med olika hållbarhetsteman. Totalt kom över 1000 besökare, bl.a. de flesta kommunalråd. De undrade varför vi drev ett litet museum helt ideellt. “För att få er att gå på museum”, svarade vi med en mun. Creating Social Return, som sagt. 

Goodreel – Sveriges första filmbassad

Goodreel är ett socialt filmprojekt vi arrangerade i egen regi, med finansiering från #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Tillsammans med en grupp filmbassadörer gjorde vi tre workshops som resulterade i sex personliga filmer om staden. Se filmerna här.

Helsingbord – Helsingborg
på en tallrik

Helsingborg har en ambition att profilera sig som matstad. Vi tog tempen på matintresset med hjälp av tre workshops – Kött, Fisk och Vego – och med ekonomiskt stöd från #Visionsfonden. Tre filmer finns på facebook.com/helsingbord.

Hållbarhetare hållbarhet

Miljöcertifierare säger sällan eller aldrig något om vilka resultat de uppnår, men pratar gärna om fördelarna med att vara certifierad. Marknadsföringsargumentet leder lätt fel i miljöarbetet. Vi arbetar med hållbar platsutveckling för att alla tjänar på det, och för att miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat.

Som tjänsteproducent har vi ett tacksamt utgångsläge eftersom vår verksamhet är relativt miljövänlig. I de fall den inte är det – pappersval, tryckeritjänster etc – förlitar vi oss på de miljömärkningar som finns och hoppas att de kan göra någon skillnad.

Med uppdrag land och rike runt är resandet vår stora utmaning. I möjligaste mån använder vi kollektiva transporter. I skrivande stund har vi inte behövt flyga sedan 2016, varken privat eller i jobbet.

Som man sår får man skörda

Vi håller dörren öppen för studiebesök och praktikanter (vad de än heter i efternamn). Drygt 80 praktikanter har det blivit hittills, från design- och marknadsföringsutbildningar i sex olika länder.

Vårt mest långväga studiebesök kom från Grand Rapids i Michigan, USA.
En klass designstudenter bokade in två studiebesök i Helsingborg:
Ikeas huvudkontor och Manifesto.