CSR I VÅR TAPPNING

Creating
Social
Return

Manifestos CSR-arbete handlar dels om miljömässig hållbarhet, dels om social hållbarhet i form av återväxt, integration, och jämställdhet. Att snacka om ditt engagemang kommer du inte långt med. Därför genomför vi egna projekt som sociala testbäddar inom bl.a. design, film, gastronomi och skrivande.

Världens minsta designmuseum

2013–2015 förvandlade vi en del av vårt första kontor i Helsingborg till ett utställningsrum. Tillsammans med 18 praktikanter från sex länder höll vi tio utställningar med olika hållbarhetsteman. Dessutom fick design- och arkitektstudenter från regionen möjlighet att visa sina examensarbeten på hemmaplan. 

Goodreel – Sveriges första filmbassad

Goodreel är ett filmprojekt i egen regi, med finansiering från #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Tillsammans med en grupp filmbassadörer gjorde vi tre workshops som resulterade i sex kortkorta filmer – maxlängd 2 minuter – om Helsingborg. Se filmerna här.

Helsingbord – Helsingborg
på en tallrik

Helsingborg vill profilera sig som matstad. Vi utvecklade matintresset med hjälp av tre workshops – Kött, Fisk och Vego – även denna process finansierades av #Visionsfonden i Helsingborgs stad. Casefilmerna hittar du på facebook.com/helsingbord.

Hållbarhetare hållbarhet

Miljön ligger oss varmt om hjärtatSom tjänsteproducent har vi ett tacksamt utgångsläge eftersom vår verksamhet är relativt miljövänlig. Och i de fall den inte är det – pappersval, tryckeritjänster etc – förlitar vi oss på de miljömärkningar som finns och hoppas att de kan göra hållbar skillnad.