Ett platsvarumärke
är vad du känner när du tänker på det.

Och inte bara vad du känner. Det är många som ska känna för en plats. När vi skapar attraktiva platser och starka varumärken är känslan för platsen både vår utgångspunkt och vår målbild. 

Manifesto startade i Göteborg 1995. De första tio åren arbetade vi mest med privata bolag. Sedan 2006 pratar vi även känslor med offentliga verksamheter.

Strategi + Kreativitet

Vår arbetsprocess är inte unik och vår metodik är enkel. Vi skalar bort allt lullull och fokuserar på att skapa resultat. Tricket är förstås att veta vad som ger resultat.

ÅR

UNdersökta kommuner

uppdrag

böcker

Våra tjänster

Känslan för platsen är avgörande för platsvarumärket.
Vi arbetar med allt som kan stärka den känslan.

u

Varumärkesanalys

Undersökningar, djupintervjuer, digitala enkäter, fokusgrupper, omvärldsbevakning m.m.

Strategiutveckling

Varumärkesplattformar, kommunikationsplattformar, kommunikationsplanering. 

1

Förankring

Workshopkoncept. Coaching för att öka engagemanget i varumärkets vardag.

Identitetsarbete

Logotyper, visuella identiteter, profilprogram, designmanualer.
Namn av alla dess slag.

Design

Destinationsdesign, grafisk design, bokdesign, webbdesign, kampanjsajter.

Workshops/föredrag

Gästföreläsningar, undervisning. Beställ från vår meny eller låt oss skräddarsy ett program..

Starta smått

Platsutveckling mår bra av bredast möjliga perspektiv. Vi inleder gärna nya samarbeten med punktinsatser; rådgivningsuppdrag, föredrag eller workshops.
På så sätt skapar vi en gemensam utgångspunkt över en bred horisont.

Pia Stenström, varumärkesutvecklare i Mariestad, anlitade oss för en workshop som ledde in i ett mer omfattande strategiskt varumärkesarbete för kommunen.

»Tack för superbra workshop. Många av de medverkande har gjort några sådana nu och förväntade sig nog ‘same old’. Vi fick både tankeställare och inspiration med oss!«

– Pia Stenström