Det finns inget designbrus.

Strategiska koncept måste gå djupare än slogans för det är sällsynt att marknaden efterfrågar tag-lines eller andra reklamuttryck. I dagens medielandskap  engagerar sällan köpta kanaler, reklamen står de flesta upp i halsen. Känner man sig däremot engagerad och involverad är man öppen för budskapet. Våra koncept är ofta datadrivna och förankrade i marknadsinsikt, men de upplevs sällan som reklam. Här följer några exempel som vi är lite extra stolta över.

Bild på logotyp, diplom och guldmedalj för Svenska Designpriset

I Söderhamn vände vi minus till plus. 

Första gången vi träffade Söderhamn hade kommunen haft 18 negativa befolkningsnetton i rad. Kommunledningen var med andra ord beredd att tänka nytt. (Förändringsbenägenheten varierar annars över landet.) Eftersom det inte fanns någon större kommunikationsbudget föddes koncepttanken att involvera invånarna så mycket som möjligt. Vi höll en workshop med barn, talade med folk på stan och initierade en reklamfilmstävling för traktens ungdomar. 13 bidrag resulterade i 11 000 visningar, det är ungefär så många som bor i tätorten. Efter två års samarbete hade vi lyckats vända platsens självbild så pass att kommunen fick sitt första positiva befolkningsnetto på 21 år. En annan gynnsam omständighet var att  kommunstyrelsen ställt sig bakom strategin. 

Har du hört någon tacka nej till design?

I vår verksamhet är design både en process och en produkt, men aldrig ett prefix. Designstolar och designlampor får andra syssla med, men vi har faktiskt drivit ett designmuseum.

Världens minsta designmuseum.

När vi flyttade kontoret till Helsingborg 2013 saknade vi en bra mötesplats för personer som är intresserade av vad designprocesser kan betyda för samhällsutvecklingen. Med ”världens minsta designmuseum” ville vi öka intresset för hållbarhet och förbättra möjligheterna för oetablerade designer att ställa ut sina examensarbeten.

Tillsammans med 18 praktikanter från sex olika länder arrangerade vi 10 utställningar på olika hållbarhetsteman. På premiärdagen lät Helsingborgs Dagblad en minimal notis berätta att världens minsta designmuseum öppnade samma dag. En PR-triumf till frukost. Och ett bra sätt att presentera oss på den lokala marknaden.

Manifesto X hos Grayling
Bild på logotyp, diplom och guldmedalj för Svenska Designpriset

Vi designade Svenska Designpriset. 

Vi gillar inte att tävla i design eftersom tävlingar sällan premierar strategiutvecklingen. Då handlar juryarbetet mest om att tycka till om färg och form, och de omdömena överlåter vi åt våra uppdragsgivare. Men det var kul att Petra Lundin fick designa identiteten till Svenska Designpriset, Sveriges största designtävling.

Manifesto O, planteringskärl.

Vår egendesignade gummikruka Manifesto O flankerade under några år entrén till Dunkers kulturhus i Helsingborg. Den finns även på Trelleborgs Museum. Den rostfria sockeln är stapelbar och hela krukan kan lyftas med pallyftare. Tillverkad i Sverige och designad av Petra Lundin.

Foto Petra Lundin. Bild på Dunkers kulturhus med Manifesto O, gummikrukor, placerade i två rader på vardera sidan om entrén
Manifesto X hos Grayling

Manifesto X, tidskriftshållare. 

Vår tidskriftshållare föddes ut vårt eget behov. I dag finns Manifesto X bland annat på läkarmottagningar, banker och byråer. Här syns den hos en PR-byrå i Malmö. Vi har ett litet lager som kan beställas direkt från oss. Pris: 400 kr exkl. moms. Design: Michael Nilsson.