Bild från Mariestads centrum med den gula fina teatern till vänster och vimplar i skyn