Vår andra bok om sociala medier är en antologi med 36 författare. Manifesto står för två kapitel samt bokdesign. Här kan du läsa mer om böckerna och göra en förhandsbeställning.