Att kommunicera är det svåraste som finns.

Om man vet hur man gör.

Datadriven strategiutveckling.

Manifesto utvecklar platser och andra varumärken. Vi skapar positiva resultat. Varumärkesarbetet för Söderhamn bottnade i en lång rad av negativ befolkningsstatistik och resulterade i kommunens första positiva flyttnetto på 21 år.

Heja Malmö för Malmö stad och Polisen byggde på data vi grävde fram hos en rad offentliga aktörer. Malmöborna tog till sig budskapet. Resumés jury rankade kampanjen högst i Skåne, alla kategorier.

Vad vill ni åstadkomma?

Strategi

Koncept

Föredrag

Allt vi gör utgår från våra kunders målsättningar.

Manifesto startade 1995. Efter 29 år vet vi vad som fungerar, och vad som inte gör det. Om 69 sekunder vet du vad som funkade när vi stärkte Kristinehamns platsvarumärke och skapade konceptet Heja Malmö för Malmö stad och Polisen.