2020 fyller Manifesto 25 år. Vi firar med att skapa engagemang för Sverige och andra varumärken, Wegoism med andra ord.

HÅLLBAR AFFÄRSIDÉ

Strategi gör det svåra lätt

Strategi är att sikta på mål

Strategi ger bättre resultat

All strategi Manifesto utvecklar bottnar i våra uppdragsgivares målsättningar. I Söderhamn ledde vår varumärkesstrategi för platsen till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år. Vår kommunikationsstrategi för Boplats Syd genererade en 250-procentig ökning av antalet förmedlade lägenheter i Helsingborg. För Malmö stad och Polisen förvandlade vi ett krisuppdrag till årets kampanj i Skåne, alla kategorier. Vad vill ni åstadkomma?