2020 fyller Manifesto 25 år. Vi firar med det roligaste vi vet: att skapa kommunikation som fungerar. Välkommen ombord.

METOD

1. Sikta på mål. 2. Gå i mål.

All strategi Manifesto utvecklar bottnar i våra uppdragsgivares målsättningar. I Söderhamn ledde vår varumärkesstrategi för platsen till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år. Vår kommunikationsstrategi för Boplats Syd ökade  antalet förmedlade lägenheter i Helsingborg med 250 procent. För Malmö stad och Polisen förvandlade vi ett krisuppdrag till årets kampanj i Skåne, alla kategorier. Vad vill ni åstadkomma?