Att kommunicera är det svåraste som finns.

Om man vet hur man gör.

Manifesto är en datadriven strategibyrå.

Manifesto utvecklar platser och andra varumärken där involvering och engagemang ger resultat. Våra strategier och koncept bygger på befintliga data, och vid behov skräddarsyr vi nya datamängder. Våra resultat talar för sig själva.

Krishanteringen för Malmö stad och Polisen var årets skånska kampanj alla kategorier, om man ska tro Resumés jury. Strategiarbetet för Söderhamn ledde till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år. Vad vill ni åstadkomma?

Strategiutveckling

Namngivning

Copywriting

Du har målet. Strategin visar vägen.

Allt vi gör utgår från våra kunders målsättningar. Efter 28 år vet vi vad som fungerar strategiskt, och vad som inte gör det. Om 69 sekunder vet du hur vi tog polisens volontärer och tio flaskposter till hjälp för att utveckla Heja Malmö respektive Kristinehamns platsvarumärke.