2020 fyller Manifesto 25 år. Vi firar med det roligaste vi vet, att väcka känslor för varumärken, Heart Direction med andra ord.

HÅLLBAR AFFÄRSIDÉ

Heart Direction siktar på mål.

All strategi Manifesto utvecklar bottnar i våra uppdragsgivares målsättningar. I Söderhamn ledde vår varumärkesstrategi för platsen till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år. Vår kommunikationsstrategi för Boplats Syd genererade en 250-procentig ökning av antalet förmedlade lägenheter i Helsingborg. För Malmö stad och Polisen förvandlade vi ett krisuppdrag till årets kampanj i Skåne, alla kategorier. Vad vill ni åstadkomma?