Att utveckla varumärket är det svåraste som finns.

Om man vet hur man gör.

Place och Property Branding med fokus på social hållbarhet.

Manifesto är specialister på social plats- och stadsutvecklng. Vi utvecklar känslan för platser och andra varumärken, såväl online som i den fysiska världen. Efter 26 år vet vi vad som fungerar, och vad som inte gör det.

I Söderhamn ledde vår strategi för platsvarumärket till kommunens första positiva befolkningsnetto på 21 år. För Malmö stad och Polisen förvandlade vi ett krishanteringsuppdrag till årets skånska kampanj alla kategorier, enligt Resumés jury. Vad vill ni åstadkomma?

Videon (90 sek) här nedan visar hur Manifesto skapar hållbara resultat.