Att kommunicera är det svåraste som finns.

Om man vet hur man gör.

Platser kommunicerar.

Manifesto utvecklar platser och andra varumärken. Med vårt perspektiv blir en plats ett starkt konkurrensmedel. I en krissituation kan kommunikation fungera. I det långa loppet fungerar co-creation-strategier bättre för att skapa ambassadörer. Och strategisk kreativitet betalar sig alltid.

I Söderhamn aktiverade vi de unga. Strategin resulterade i kommunens första positiva flyttnetto på 21 år. För Malmö stad och Polisen förvandlade vi ett krisuppdrag till årets skånska kampanj, alla kategorier, enligt Resumés jury. När cyklister bromsade in framför affischtavlorna för att läsa texterna, förstod vi att vi nått fram till Malmöborna. 

Vad vill ni åstadkomma?

Strategi

Design

Föredrag

  Vi hjälper dig skapa egna kanaler.

Manifesto startade 1995. Efter 29 år vet vi vad som fungerar, och vad som inte gör det. Om 69 sekunder vet du vilka kanaler som funkade när vi stärkte Kristinehamns platsvarumärke, och när vi skapade konceptet Heja Malmö för Malmö stad och Polisen.