Co-creation och andra framgångsfaktorer.

En anledning till att vi skördar framgångar runtom i landet är att vi involverar folket på platsen i processen, vilket gör att vi kan väcka rätt känslor både på kort och lång sikt. En annan framgångsfaktor är att vi gör skillnad på platser och andra varumärken. Platsvarumärken har konkurrensfördelar som andra varumärken bara kan drömma om. Vår arbetsprocess aktiverar platskategorins egna fördelar. Läs Wegoism eller slå en signal om du vill veta mer. 

Platsvarumärken med mera.

Även om vi är mest kända för våra platsprojekt, arbetar vi även med andra varumärken, som fokuserar på hållbarhet. På sistone har vi tagit fram varumärkes- och kommunikationsstrategier för två privata vårdbolag, en italiensk fordonstillverkare och flera företag inom fastighetsutveckling och samhällsbyggnad. 

strategi för stockholms äldsta byggföretag

Gott rykte sedan 1914

Efter 29 år har man hört en del roliga kommentarer under kundmöten. Presentationen för Viktor Hanson gav en av de bästa. En av uppdragsgivarna sa att han kände sig 20 år yngre och skulle hjula ut från mötet efter strategipresentationen. (Uppdrag genom NOEGO, 2022.)

Varumärkesstrategi för Alvesta kommun

Känslan för Alvesta

Att Alvesta är en av Sveriges starkaste näringslivskommuner är det inte många som vet. Det ska vi ändra på med en ny strategi för Alvestas platsvarumärke. Uppdrag: analysarbete, intervjuer, digitala workshops och strategiutveckling. Som “förband” till Uno Sveningsson presenterade Michael Nilsson varumärkesstrategin på kommunens tre personalfester. (2021–22.)  

PEAB Fastighetsutveckling Syd 

Varumärkesutbildning

PEAB beställde en skräddarsydd utbildning om Place och Property Branding. Michael Nilsson besökte huvudkontoret i Hyllie för att lyfta positiva värden, tala om hållbarhet som en co-creation-strategi och betrakta innovation som ett strategiskt kretslopp. (2021.)

i söderhamn blev 18 minus ett stort plus 

Return On Interaction

Söderhamns kommunledning konstaterade 18 negativa flyttnetton i rad när vi träffades. Vår strategiska analys visade att flera styrkor kunde utvecklas till konkurrensfördelar. Vårt kreativa koncept byggde på att även involvera de unga invånarna i varumärkesarbetet (de är flitigast i sociala medier). Vi höll en workshop med barn, talade med ungdomar på stan och på en biograf. Dessutom initierade vi en reklamfilmstävling. 13 bidrag resulterade i 11 000 visningar, ungefär så många som bor i tätorten. Efter två års samarbete fick kommunen sitt första positiva befolkningsnetto på 21 år; 400 personer över budget. Framgången i Söderhamn lade grunden till ett antal liknande uppdrag runtom i landet. (2010–12.)