Strategier märks på resultatet.

Utan strategiarbete är det svårt att stärka ett varumärke. En strategisk bottenplatta omfattar i regel analys, strategi- och konceptutveckling och några exempel på strategisk copy/content.

Strategisk kreativitet

Vi utvecklar plattformar genom att kombinera strategi och kreativitet. Våra strategier engagerar medarbetarna i varumärkesarbetet. När vi arbetar med platser involverar vi även invånarna i varumärkesarbetet. Ju större den gemensamma mängden är, desto starkare blir varumärket. Och desto bättre blir resultatet. 

Strategi på kort och lång sikt

I dag behöver även strategier vara agila. Världen förändras och varumärken måste följa med sin tid för att utvecklas. Manifestos strategiska process bottnar i tre viktiga delar av varumärkesarbetet:
1) Vad ska varumärket stå för? (Strategisk nivå.)
2) Visa vad varumärket står för. (Taktisk nivå.)
3) Stå för det. (Operativ nivå.)
Vi arbetar med tydliga mål och nyckeltal, återkopplar mätningar och möter avvikelser på ett tidigt stadium. Allt för att varumärket ska väcka rätt känslor över tiden.

Manifestos version av AI

AI, som i Arbetsplatsinnovation.

När engagemanget sjunker i många organisationer blir även den interna kulturen en stor utmaning. Vårt koncept, Heart Direction, handlar om arbetsplatsinnovation. Genom att fler involveras i innovationsarbetet stärks delaktigheten och därmed ökar engagemanget. Konceptet omfattar digitala idélådor, innovationssprintar och workshops (bilden).

Här kan du ladda ned en kort presentation av AI i vår tappning. 

Varumärkesstrategi för Alvesta kommun

Känslan för Alvesta

Att Alvesta är en av Sveriges starkaste näringslivskommuner är det få som vet. Det ska vi ändra på. Därför har vi utvecklat en ny strategi för Alvestas platsvarumärke. Uppdraget bestod av analysarbete, intervjuer, digitala workshops och strategiutveckling. Som “förband” till Uno Sveningsson fick Michael Nilsson presentera varumärkesarbetet på kommunens personalfest.  (2021–22.)

strategi för stockholms äldsta byggföretag

Gott rykte sedan 1914

Efter 28 år har man hört en del roliga kommentarer under kundmöten. Presentationen av byggföretaget Viktor Hansons nya varumärkesstrategi gav en av de bästa. En uppdragsgivare sa att han “kände sig 20 år yngre och skulle hjula ut från mötet.” (Uppdrag med NOEGO, 2022.)

PEAB Fastighetsutveckling Syd 

Varumärkesutbildning

PEAB beställde en skräddarsydd utbildning om Place och Property Branding. Michael Nilsson talade bland annat om att lyfta positiva värden, innovation som ett strategiskt kretslopp och hållbarhet som en co-creation-strategi. (Hösten 2021.)

Det helhjärtade varumärket – en bok och ett föredrag.

Michael Nilssons bok Wegoism handlar om hur varumärken får superkrafter när alla spelar hjälteroller. Föredraget Det helhjärtade varumärket handlar om internt varumärkesarbete och engagemang. Här talar Michael för Marknadsföreningen på Dunkers kulturhus i Helsingborg. (3 minuter av 40.) Mejla om du vill få ett digitalt ex av boken i mailboxen. Vill du diskutera ett föredrag gör du likadant