Målet är första steget i strategiarbetet.

Manifestos strategiska arbetsprocess utgår från tydliga mål och bygger på återkoppling av nyckeltal. Eventuella avvikelser möter vi på ett tidigt stadium. Allt för att varumärket ska väcka rätt känslor både på kort och lång sikt.

Strategisk kreativitet

Strategier måste engagera. Därför låter vi strategi- och konceptutvecklingen gå hand i hand. Ju större den gemensamma mängden är, desto bättre resultat. Och desto starkare blir varumärket. 

Varumärkets namn är en effektiv kommunikationskanal.

Namnidentiteten är den första byggstenen i ett varumärkes utveckling. Manifesto namnger allt från varumärkesfusioner till stadsfester. Videon visar resultatet av några olika namnprocesser. (86 sekunder.)

Varumärkesstrategi för Alvesta kommun

Känslan för Alvesta

Att Alvesta är en av Sveriges starkaste näringslivskommuner är det få som vet. Det ska vi ändra på. Därför har vi utvecklat en ny strategi för Alvestas platsvarumärke. Uppdraget bestod av analysarbete, intervjuer, digitala workshops och strategiutveckling. Som “förband” till Uno Sveningsson presenterade Michael Nilsson varumärkesstrategin på kommunens personalfest.  (2021–22.)

strategi för stockholms äldsta byggföretag

Gott rykte sedan 1914

Efter 29 år har man hört en del roliga kommentarer under kundmöten. Presentationen för Viktor Hansons gav en av de bästa. En av uppdragsgivarna sa att han kände sig 20 år yngre och skulle hjula ut från mötet efter strategipresentationen. (Uppdrag genom NOEGO, 2022.)

PEAB Fastighetsutveckling Syd 

Varumärkesutbildning

PEAB beställde en skräddarsydd utbildning om Place och Property Branding. Michael Nilsson talade bland annat om att lyfta positiva värden, innovation som ett strategiskt kretslopp och hållbarhet som en co-creation-strategi. (2021.)