Vårt förlag

Manifestos förlag ger ut böcker inom våra egna specialområden. De första två tar ett fast grepp om sociala medier medan den tredje handlar om logotyper. Våra närmaste titlar handlar dels om place branding, dels om den interna varumärkesutvecklingen – Wegoism som vi kallar det.

Vår senaste bok heter Logoboken och har till skillnad från våra övriga titlar endast existerat i digital form. Här kan du ladda ner den kostnadsfritt: Logoboken: Om varumärkets största gemensamma nämnare

Logoboken bakgr

Sociala? Medier? är vår senaste bok om den sociala webben – en antologi där 36 skribenter från olika yrkesområden reflekterar över det sociala medielandskapet. Recenserades till och med i Femina: »En ovanligt intressant bok om nutidsfenomenet sociala medier  … Vi måste inte alla bli experter, men att blunda helt för det nya medielandskapet fungerar inte längre. Dessutom är det kul! Börja med den här boken, och om du redan är inne i matchen –
använd läsningen till att fördjupa dig i samhällsperspektivet. Här hittar du den: Sociala? Medier? En antologi om en ny tid.

Sociala Medier_004 fx 640
Vår första bok om sociala medier heter Den sociala revolutionen – Varumärkets guide till de sociala medierna. I september 2009 släppte vi en första digital version för att ett halvår senare låta den gå i tryck. Den sociala revolutionen betraktar de sociala medierna med ett varumärkesperspektiv och visar hur varumärken kan utvecklas på den sociala webben. Författare är Michael Nilsson. Även den här bokens förstaupplaga är slutsåld men digitalt får den ett längre liv. Ladda ner den här: Den sociala revolutionen – Varumärkets guide till de sociala medierna 

Den sociala revolutionen omslag.indd