Reklamen har aldrig haft så svårt att hävda sig som i dagens medielandskap. Allt fler svenskar tackar nej till reklam. 1 av 3 har “ingen reklam tack” på dörren, 4 av 10 har “nixat” sitt nummer mot telefonförsäljare och nästan alla zappar flitigt med fjärrkontrollen när tv-reklamen börjar. I takt med att reklamtröttheten breder ut sig, ökar behovet av ett nytt medietänkande. I år är det femton år sedan internet slog igenom i Sverige men alltjämt uppfattas online/offline som den stora vattendelaren. Det är dags att vi börjar betrakta nätet med nyktra ögon. Internet är inte ett medium utan snarare ett digitalt medielandskap. Samtidigt som vi kan konstatera att masskommunikationen är död, har vi väckt liv i en mediestrategi som gör att vi knappast behöver sakna reklamens allfarvägar. Media Of Your Own, MOYO, gör det möjligt att gå från att hyra in sig i andras medier till att skapa sina egna ägandes kanaler. Nästan alla gammelmedier har en motsvarighet i det nya MOYO-tänkandet, online eller offline. Du hittar vår presentation på manifesto.se/MOYO

Heart_002_fx_72