Namn

»Kill your darlings« är ett slitet uttryck men det borde användas oftare under namngivningsprocesser. Ett dåligt namn gör det onödigt svårt att utveckla ett varumärke. Namnet är ofta första intrycket och förtjänar betydligt mer uppmärksamhet än det får idag. Bra företags- och produktnamn ska vara lätta att känna igen och komma ihåg. Det måste också ligga rätt i munnen, annars kämpar varumärket i uppförsbacke. Namnet ska också gärna ge en känsla för vad varumärket står för. Tänk bara på hur stor skillnad det skulle vara om Manifesto istället hade startat som Lundin & Nilsson.

Vi utvecklar namnidentiteter för alla typer av varumärken och företag, organisationer, produkter, projekt. Här följer några olika exempel på namnuppdrag.

Mindpark
Fem mediehus – Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan, Skånemedia, Gotamedia samt Nya Wermländska Tidningen – har startat ett gemensamt utvecklingsbolag för digitala medier. Manifesto fick i uppdrag att ta fram namnförslag till det nya företaget. Med utgångspunkt i verksamhetsbeskrivningen och affärsplanen arbetade vi fram ett antal tänkbara namn, varav företagets ledning valde att döpa det nystartade bolaget till Mindpark.

En drogfri framtid
Ett annat namnuppdrag var för Malmö stad och sex andra offentliga aktörer som stod i begrepp att utveckla en gemensam strategi för det drogförebyggande arbetet inom regionen. Manifesto utvecklade en bruttonamnlista där arbetsgruppen – där även Hopper och Holmberg kommunikation ingick – presenterade tre namn i slutomgången. Organisationerna valde gemensamt namnet »En drogfri framtid«.

XL+pxl
Webbutvecklarna Yooba och GigantPrint, som trycker storformat, husvepor och liknande, har startat en reklamtävling som kombinerar webblösningar med print i kolossalformat. Vi gav tävlingen det passande namnet XL+pxl.