Branding Sweden på ProCivitas Casenite 2013

Branding Sweden på ProCivitas Casenite 2013

Igår kväll fick två klasser på ProCivitas gymnasium i Malmö ta sig an vårt nationella varumärke. Det var första gången Branding Sweden gästade en skola. Casenite 2013 innebar att de hade hela natten på sig att göra marknadsanalys, formulera värderingar och spela in...
Studentbyrån Manifestoo agerar jury

Studentbyrån Manifestoo agerar jury

Manifestoos fredag började på gymnasieskolan ProCivitas i Malmö. Efter ett par dagars granskande och poängsättande var det äntligen dags att samla juryn och de tävlande grupperna i CaseNite 2012 – för feedback och prisutdelning. Juryuppdraget blev klurigare än väntat,...
Jurybrief med Lena Sundin från ProCivitas

Jurybrief med Lena Sundin från ProCivitas

Manifestoo (Manifestos studentbyrå) har fått i uppdrag att agera jury i Case Nite 2012 – en marknadsföringstävling för elever på ekonomiprogrammet på ProCivitas i Malmö. Tävlingen, som ska minska klyftan mellan gymnasieelever och näringslivet, genomförs under en natt...