Aktuella kunder

Båstads kommun

CCS Healthcare

Cementa

CMP, Copenhagen Malmö Port

Destinationsbolaget YstadÖsterlen
(genom Affärsutveckling Öresund)

Ersta Sköndal högskola

Findus Foodservices

Handelshögskolan i Stockholm, Institute for Research

Helsingborgs Stadsteater

Hulténs, Staffanstorp

Karlshamns kommun
(genom Metro Arkitekter)

K.H.V.C., Konsthantverkscentrum

Malmö högskola

Malmö stad

Mariestads kommun

Polisen

PWC (tidigare PricewaterhouseCoopers)

Regeringskansliet

Scan Coin

Sparbanken Öresund

Sweco

Söderhamns kommun