Branding Sweden är ett utvecklingsprojekt med fokus på varumärket Sverige. Vi på Manifesto har tagit initiativ till den här processen för att vi vill öka medvetenheten kring vårt nationella varumärke. Varumärket Sverige står inför stora utmaningar framöver och vi vill bidra till ett Sverige med framtiden för sig.

Sveriges nationella varumärkesarbete är i stora delar toppstyrt vilket rimmar illa med modern platsmarknadsföring. Idag är det viktigare än någonsin att ha folk med sig om man vill utveckla ett platsvarumärke, oavsett om det är ett land, en kommun eller en institution.

Branding Sweden processen inleddes med en föredragsturné under hösten. Första föredraget hölls för Helsingborgs Marknadsförening på Dunkers kulturhus den 31 augusti (bilden ovan). Sedan fortsatte turnén till Växjö, Kalmar, Höganäs för att avslutas på Helsingborgs Dagblad den 13 november. Efter nyår går arbetet vidare med ett antal workshops, varav de två första äger rum i Gävle och Helsingborg.

I workshopen får du prova att ha ansvaret för vårt nationella varumärke. Tillsammans utvecklar vi en enkel varumärkesplattform. Samtidigt diskuterar vi hur Sveriges kreativa näringar kan bidra till marknadsföringen av Sverige och vad Sverige-bilden betyder för svenskt näringsliv.

Workshopen inleds med en kort introduktion vilket gör att du knappast behöver vara platsmarknadsförare för att delta. Du klarar dig långt med ett allmänt intresse för varumärkesarbete och genom att vara nyfiken på vad det nationella varumärkesarbetet kan betyda för din egen del, både på det privata och det professionella planet.

Branding Sweden Workshop:

Gävle
Fredag 18 januari 2013
Tid: 09.00-12.00 (förmiddagsfika ingår)
Pris: 1 200 kr exkl. moms.
Plats: Clarion Hotel Winn (preliminärt)

För anmälan: maila till info@manifesto.se
PS. Glöm inte att skriva om din anmälan gäller Gävle eller Helsingborg.

Helsingborg (FULLBOKAD)
Torsdag 24 januari 2013
Tid: 14.00-17.00 (eftermiddagsfika ingår)
Ingen deltagaravgift, workshopen sponsras  av BBDC.
Plats: Branding By Design Center, Henry Dunkers plats 3