Branding Sweden är vårt initiativ för att öka medvetenheten kring vårt nationella varumärke. Häromdagen samlades representanter från både kommuner och näringsliv på vårt nya kontor för en tretimmars workshop om varumärket Sverige. De 20 deltagarna fick ge sin syn på Sverige, vad som är typiskt svenskt och diskutera vilka värderingar som egentligen är värdefulla för vårt varumärke internationellt. De fick även fundera på vad de själva kan göra – på arbetsplatsen och överhuvudtaget – för att bredda engagemanget och öka förståelsen för värdet av att arbeta med ett nationellt varumärkesperspektiv.

Branding Sweden Workshop

När det var dags att visa sin egen 5-i-topp-lista över typiskt svenska företeelser var åsikterna blandade. Men jantelagen, lagom och allemansrätten var de begrepp som förekom i flest listor. Många av punkterna lutade också åt ungefär samma håll, t.ex. att vi svenskar är reserverade, blyga, oförargliga, konflikträdda och förankringsbenägna. Ordning och reda, korrekt, systemfast och struktur var också begrepp som gick som en röd tråd genom listorna. Håller du med om att det är typiskt svenskt? Hur ser din egen lista ut?

Idébordet, Branding Sweden Workshop