Claes Foxérus (t.v.), tidigare VD för David Design, är numera planner. Tillsammans har vi startat ett projekt som undersöker hur den första informationsprocessen inom olika kreativa näringar går till. Vi har upptäckt att det saknas en riktigt inspirerande guide på området och det vill vi råda bot på.

Under fredagen hade vi ett mycket givande samtal med Boris Kildetoft (t.h.), arkitekt på Sweco. Vi lärde oss bl.a. att den första informationsfasen i byggvärlden heter “programskede” och att arkitekter talar om “byggnadsprogram” snarare än om briefer. Förmodligen av den enkla anledningen att deras underlag är allt annat än kortfattat. Efter en stund började vi få kläm på hur informationshanteringen i ett byggprojekt kan gå till. Vi insåg också att det finns många gemensamma nämnare och att vi har anledning att fördjupa oss närmare i informationsprocessen kring byggprojekt.