Cementa AB är ett av Sveriges största företag när det gäller byggmaterial. Även företag som arbetar business to business tjänar naturligtvis på att kommunicera på ett språk som mottagarna förstår. Sedan i somras har vi haft flera redigeringsuppdrag för Cementa. Vi har bearbetat en rad olika slags texter. Så här kan Daniel Svensson se ut när han är på sitt bästa humör för redigering.