Bild från ett tryckintag; tryckbordet hos Tryckfolket