Platskonferensen Social Media Workout

Bild från Platskonferensen på Victoriateatern i Malmö