20140203_132754_resized

Den här texten är ett svar på Dan Jönssons artikel “Väx upp, Helsingborg!” i Helsingborgs Dagblad söndagen den 2 februari.

Hej Dan Jönsson,

Under rubriken “Väx upp, Helsingborg” tar du heder och ära av två konsulter som har gjort en utredning av Helsingborgs kulturliv åt Helsingborgs stad. Det är inte vårt jobb att sätta oss till doms över andra konsulters arbete, så deras förslag kommer vi inte att ta upp här. Men eftersom du också dristar dig till att ge en generell bild av konsulter som fungerar som rådgivare åt kommuner och offentliga förvaltningar, känner vi ett behov av att nyansera din bild lite grand. Manifesto startades för 19 år sedan och är idag ett konsultföretag specialiserat på att stödja kommuner i deras varumärkesarbete. Precis som du, misstänker vi, brinner vi för kultur och vi driver ett privat designmuseum, Branding by Design Center, här i Helsingborg. Vi driver museet ideellt, så det har inte kostat skattebetalarna en krona. Vi driver museet på vår fritid, ca 300 timmar satsade vi på detta 2013, och förutom vår egen tid hade vi god hjälp av våra praktikanter.

Vi måste erkänna att vi inte känner igen oss i din beskrivning av någon sorts “politiska stylister”. Rådgivning åt offentliga förvaltningar innebär inte heller, som du skriver, att man hanterar skattepengar. Det är en i sak felaktig formulering. Manifestos arbete handlar också i mycket liten utsträckning om att “skapa profiler och slogans”. Faktum är att vi aldrig har rått någon kommun att vare sig byta profil eller använda en slogan eftersom slogans inte är särskilt utvecklande för ett platsvarumärke. Vårt arbete handlar i stället om att lägga den strategiska grunden för varumärkets fortsatta utveckling. 2010–2012 utvecklade och förankrade vi exempelvis en varumärkesstrategi för Söderhamns kommun. När vi kom in i bilden var Söderhamn drabbat av det slags ekonomiska strukturförändringar som du nämner i din artikel. Flera av ortens större arbetsgivare hade lagts ner, arbetslösheten växte och kommunen stod inför hotet om ökat utflyttning. 2013 började kommunen se de första effekterna av den nya strategin, befolkningen ökade för första gången på flera år. +240 nya invånare betyder att kommunen ökade med nästan 1 procent, på ett år. Självfallet är det många människor som har arbetat hårt för att detta ska bli verklighet och därför skulle det kännas mycket märkligt om just vår insats lyftes fram. Vi känner ändå inte igen oss i din beskrivning av “grå eminenser, med betydande makt” som “väldigt sällan syns utåt”. Vårt arbete består tvärtom till stor del av att göra påstana intervjuer och att tala med olika referenspersoner. Nu senast i Hudiksvall intervjuade vi bland andra chefredaktören tillika ansvarige utgivaren för HelaHälsinglands dagstidningar.

Vi arbetar mycket med att lyfta fram de faktiska styrkor och positiva egenskaper som alla platser besitter. Därvidlag arbetar vi på många sätt precis tvärtemot medielogiken som ofta hellre betonar en plats svagheter och negativa händelser. Låt mig ta ett annat exempel. Från år 2000 till 2012 låg vårt kontor i Malmö. Under 2011 blev mediebilden av Malmö allt mörkare och snart började vänner ute i landet undra hur det var ställt. Den massiva mediebevakningen gjorde att man lätt kunde få intryck av att denna utveckling praktiskt taget skedde över en natt, vilket vi visste var ganska långt ifrån sanningen eftersom vi själva varit på plats i mer än ett decennium. Redan som nyinflyttad hösten 2000 pekade en vän ut St Knuts Torg med orden: “Häromveckan blev en man skjuten här.” I början av 2012 kontaktade Malmö stad och Polisen oss och frågade om vi ville hjälpa dem att kommunicera med allmänheten. Vi tackade ja till uppdraget som kommunikationsrådgivare och byrå. Vi skapade Heja Malmö-kampanjen som betonade förhållandet mellan den svarta ekonomin och de val vi medborgare själva träffar i vardagen. Redan efter fyra månader visade mätningar att kampanjen haft viss effekt på attityder till kampanjens fokusområden. 2013 höjde sig Malmö 77 placeringar på Fokus kommunlista “Här är det bäst att bo”. Malmö blev därmed en av listans snabbklättrare. Heja Malmö-kampanjen bidrog säkert till lyftet, bland många andra aktiviteter staden genomförde. Söderhamns kommun ökade för övrigt tredje snabbast i Sverige på den nyss nämnda listan.

Våra resultat talar för sig själva och på senare år har vi i princip enbart arbetat med uppdragsgivare som har vänt sig direkt till oss. Effekterna av vårt arbete visar sig i allt från befolkningsökningar och kompetensförsörjning till attityd- och beteendeförändringar. Vi förstår naturligtvis att du vill att den svarta bild som du försöker måla upp av rådgivare och konsulter ska spilla över på Helsingborgs stad. Låt oss därför avslutningsvis säga något om Helsingborg och dess politiker. I skrivande stund har vi haft kontor i Helsingborg i 57 veckor. Under den här tiden har vi vid fyra olika tillfällen haft besök av 14 lokala politiker, hälften av dem kommunalråd. Vi har bland mycket annat talat om social design, och till exempel diskuterat vilka utbildningar som behövs i Helsingborg under de närmaste åren. Att 14 politiker har traskat iväg från Rådhuset för att träffa ett litet konsultföretag tror jag dels beror på att vi inte alls är som de konsultföretag som du föreställer dig, dels på att Helsingborgs politiker inte är det. Lördagen den 22 februari har vi premiär på nästa utställning på Branding by Design Center: Social Design – samhällsinnovation och intraprenörskap. Vi har öppet klockan 11 till 16 och du är varmt välkommen. Vi tror, kort sagt, att det är dags för dig att möta en konsultfirma som får de flesta av dina förutfattade meningar att komma på skam.

Petra Lundin & Michael Nilsson

PS. För ordningens skull är det bäst att vi påpekar att vi ställde upp ideellt i dessa politikermöten. DS.