Igår deltog jag i »Skåne – centrum för hållbar livsmedelsutveckling i matlandet Sverige«, ett heldagsseminarium på Ekocentrum Syd. Förmiddagspasset bestod av föredrag och på eftermiddagen var det workshops på tre olika teman. I min grupp var temat  skånsk mat som spjutspets för miljön, ett spännande tema för en platsmarknadsförare. Vår panel bestod av Thomas Angervall från SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Rolf Axel Nordström, Ängavallen, Malin Kylmä, LRF Skåne samt Hillevi Hägnesten från Länsstyrelsens vattenenhet.

Det var en intressant dag lite utanför mina vanliga aktiviteter. Särskilt intressant var det att konstatera att knappt någon nämnde begrepp som »platsvarumärke«, »marknadsföring«, »målgrupp« etc. Däremot var det många som trodde på ändringar i regelverket och kooperativt samarbete. Här är några andra tankar som kom upp i workshoppen:

Jag fick mycket nya tankar om Skåne under dagen och kan bara konstatera att det inte var så dumt att plugga miljövetenskap en gång i tiden. Jag snappade det mesta under dagen.