Nu är arbetet med Idéer om idéer; en kreativ uppslagsbok igång! Praktikantkvartetten bestående av Malin, Martina, Maja och nytillskottet Emil Ulfhammer (bilden) rivstartade med en brainstorm kring begreppet Kreativitet. Ingen lätt uppgift, det finns lika många definitioner av kreativitet som det finns kreativa människor!