Arbetet med SODA är i full gång och det är mycket som händer just nu. Vi jobbar för fullt med den nya hemsidan och inom en snar framtid kommer den publiceras. Förutom det kan vi idag presentera vår logga för reklamskolan, School of Design & Advertising.