I våras rullade de första enheterna i Heja Malmö ut – vår kampanj för Malmö stad och Polisen. Syftet är att öka medvetenheten kring de ekonomiska drivkrafter som ligger bakom den organiserade brottsligheten. Och på så sätt få fler att ta avstånd genom att inte stödja den svarta ekonomin. (Att inte köpa smugglade cigaretter och alkohol, åka svarttaxi eller gå på svartklubb, till exempel.)

Det är kul att se att kampanjen har fått ett bra mottagande. Inte minst utomhuskampanjen, som är den bästa i Skåne i år om vi ska tro Resumé. I våra undersökningar ser vi också en mer negativ attityd till den svarta ekonomin på senare tid. Generellt ser vi en låg benägenhet att t.ex. handla smuggelcigaretter och gå på svartklubb. Och en hög medvetenhet om att stora delar av pengarna går till organiserad brottslighet. Det går inte snabbt, men det går åt rätt håll. Och genom att ta diskussionen när den dyker upp kan vi alla bidra till att öka medvetenheten om kopplingen mellan det kvittolösa samhället och den organiserade brottsligheten.

Malmö