Foto Petra Lundin. Bild på Dunkers kulturhus med Manifesto O, gummikrukor, placerade i två rader på vardera sidan om entrén

Manifesto O Dunkers_0097 fx 1600px