Den 19 mars går Bibliotekskonferensen av stapeln i Stockholm. Under tre dagar får alla som arbetar på bibliotek lära sig mer om varumärkesutveckling, sociala medier och ungas mediekonsumtion. Allt för att deltagarna ska få ett bättre grepp om bibliotekets möjligheter och utmaningar, både på kort och lång sikt.

Konferensen avslutas med en fördjupningsdag om platsmarknadsföring: Biblioteket som varumärke. Michael Nilsson leder workshopen, som varvar föredrag och övningar där deltagarna får arbeta med ett gemensamt case. Och samtidigt utveckla varumärkestänkandet kring den egna verksamheten. Mer info hittar du här:
Bibliotekskonferensen 2013

Bibliotekskonferensen 2013