Hållbar varumärkesutveckling

Vi gillar framtiden. Och just därför är det viktigt att vi tar hand om den. Hållbar utveckling börjar i vardagen. Självfallet tar vi hänsyn till miljön när vi väljer papper och tryckeri, men det är viktigt att miljöarbetet inte stannar där. Om vi ska ha en chans att uppnå hållbar utveckling, måste vi ta ansvar för hela processen. För vår del handlar det ofta om att ställa de rätta (och inte alltid så lätta) frågorna redan från början.

Recycling är bra men pre-cycling är ännu bättre. Mediebruset är en stor miljöbov eftersom många lockas att producera mer och mer information, med allt lägre verkningsgrad. Push-strategier som går ut på att överösa mottagarna med största möjliga trycksaksflora har passerat sitt bäst-före-datum för längesedan. När det gäller trycksaker och annonsering finns ofta digitala alternativ som är mer effektiva.

Vi har valt att arbeta med miljöfrågorna på egen hand för att vi inte har hittat några miljöcertifieringar som gör en ordentlig miljöredovisning. På sina hemsidor lyfter de fram marknadsföringsvärdet framför certifieringens eventuella miljöeffekter. Det är synd eftersom det borde vara resultatet som räknas.

För oss handlar hållbar varumärkesutveckling inte bara om vad vi gör på kontoret mellan nio och fem. Vårt professionella engagemang bottnar i vårt personliga intresse för miljöfrågorna. Därför är detta ganska naturliga miljöval, som inte kräver några större uppoffringar. Lika naturligt är det att försöka gå, cykla eller åka kollektivt när det är möjligt. Eller att ägna semestern åt att läsa en kurs i miljövetenskap, Agenda 21 i praktiken, för att bättra på kunskaperna.

Här kan du läsa hela vårt program för miljö- och kvalitetsarbetet:
Manifestos kvalitetsprogram (pdf)