Manifesto har gett form till en bokserie, Forskning i Fickformat, för EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet med skriftserien är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm. Serien utkommer med fyra titlar per år. De två första böckerna i serien, skrivna av Linda Portnoff respektive Kalle Kraus, är nu klara och har tagits väl emot.

Bokomslag för EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och Öhrlings PricewaterhouseCoopers