I höstas var jag processledare för arbetet med att utveckla Söderhamns nya varumärkesplattform. Tidigare i år antogs plattformen av Söderhamns Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige och nu är tiden mogen att arbeta vidare med att förverkliga strategin. Jag har fått uppdraget att leda en processdag i Söderhamn den 13 maj. Då ska vi arbeta fram en plan för hur det fortsatta varumärkesarbetet ska bedrivas. Det ska bli spännande. Dagen innan ska jag hålla ett föredrag och leda en workshop med något 60-tal ungdomar som ska få hitta på nya jobb. Det ska bli kul.
Ulrika Eleonora kyrka är en av de kändaste byggnaderna i Söderhamn, med byggstart redan 1685. Nu utvecklar vi bilden av framtidens Söderhamn.