Det är mycket man ska komma ihåg när det är dags att göra original och skicka till tryck. Och det har ju hänt att det brådskar lite på slutet. Därför har vi gjort en grundlista med några punkter att tänka på. Varsågod!

Bild från ett tryckintag; tryckbordet hos Tryckfolket

Innan du skapar ett nytt dokument:

• Ställ in InDesign för rätt språk.

• Ställ in textverktyget på Optisk för teckenmellanrum (inte Metrisk).

• Välj färgprofil för ditt vanligaste arbetsflöde – en standard som t.ex. Coated Fogra 39.

 

När du skapar ett nytt dokument:

• Kolla upp vilket format dokumentet ska ha och gör det i rätt format från början.

• Kontrollera att paginering ligger på mallsidan och att den syns där den ska synas.

• Kolla upp om du behöver använda företagets hustypsnitt och be i så fall kunden om det.

• Kontrollera att bildernas upplösning är tillräckligt hög för ändamålet.

• Försäkra dig om att logotyper är vektor-EPS (inte TIFF eller JPEG).

• Ställ in styckeformaten inklusive avstavning, justering och språk.

• Välj om du vill styra stycken med enkelrads- eller styckesdisposition (under Justering).

• Ställ in teckenformaten inklusive kursiv, så att du vid montering av kursiverade ord kan ge dessa rätt format och undvika att formateringen försvinner.

• Justera rubriker med Artikel / Story så att den raka kanten blir visuellt jämn.

• Om du vet vilken färgprofil du ska ha för tryck etc. – lägg in den.

• Det är oftast bra att välja en »luftlinje« i ovankant som löper genom hela trycksaken.

 

När dokumentet är klart och du ska skicka korrektur, försäkra dig om att:

• Alla foto- och illustrationscredits finns med och att de ligger på rätt ställe.

• Innehållsförteckningen är uppdaterad.

• Rader, bilder etc. linjerar som du tänkt dig.

• All brödtext har samma storlek. (Vid skissandet kan man missa att formatera ordentligt.)

• De vinjetter, rubriker o.s.v. som ska ligga på samma placering över sidorna gör det.

• Det ligger rätt färger i färglådan – CMYK, RGB eller Pantone.

• Bilder är sparade i rätt färgrymd och har rätt färgprofil.

• Kolla så att pixelbilder (TIFF, JPEG) inte är mer uppskalade än vad upplösningen håller för.

• Inga extra typsnitt ligger med i dokumentet (via Text -> Sök efter teckensnitt).

• Inga dubbla mellanslag finns med (kontrollera med hjälp av Sök).

• Rätt citattecken används överallt (» « eller ” ” och inte engelska 66 99).

• Alla tankstreck är rätt – att inte bindestreck eller långa amerikanska tankstreck används (kontrollera genom att söka efter bindestreck).

• Så få förkortningar som möjligt används. Fråga skribenten om det är okej att skriva ut orden.

• Avstavningarna är ok (avstava inte personnamn eller tusental t.ex.).

• Det är så få ensamma »i« i slutet av rader som möjligt. (Flytta ner dem där det går.)

• Endast mjuka bindestreck används vid avstavningar.

• Du har gjort en stavningskontroll innan du skickar.

• Skriv ut innan du skickar första korrekturet och kontrollera att textstorlekar, marginaler o.s.v. ser bra ut.

 

Innan du skickar till tryck:

• Se till att trycksaken korrekturläses. Låt någon annan än den som gjort dokumentet korrekturläsa.

• Kolla så att dokumentet är fritt från skräp (tomma textfält, bilder som inte används etc.).

• Kontrollera att bilder och plattor har rätt utfall.

• Kolla upp hur tryckeriet, tidningen etc. vill ha utfall och skär- och passmärken.

• Om du optimerar PDF i Acrobat, kontrollera att länkar är med och att typsnitt är inbäddade.