Michael är i Göteborg och håller föredrag på Cap & Design Live i december 2009. Temat är »så lyckas den mindre byrån«. Även göteborgarna får prova Michaels Sociala Media Workout (nedre bilden) och resultatet är entydigt: Byrågöteborg är splittrat när det gäller attityden till sociala medier.

Här kan du läsa mer om Cap & Designs seminarium:

http://capdesign.idg.se/2.990/1.282719/vi-tar-med-oss-en-storre-sjalvkansla?showGallery=true&img=4#selected