Michael har tillsammans med Anders Printz skrivit en artikel i Cap & Design om hur du marknadsför dig i de sociala medierna. Läs artikeln på Cap & Design.