Häromdagen åkte jag till Stockholm för att hålla en föreläsning om sociala medier. Konsthantverkscentrum, en nationell yrkesorganisation för konsthantverkare, arrangerade en utbildningsdag med temat Marknadsföring via sociala medier och internetförsäljning. En liknande dag hölls i Hässleholm i maj, och jag kan med glädje konstatera att engagemanget var minst lika stort hos Stockholmsdeltagarna som hos skåningarna. En trevlig eftermiddag i Hägerstensåsens medborgarhus!

Föreläsning om sociala medier, för KHVC Stockholm