Till hösten skall jag ha tre månaders praktik på Manifesto i Helsingborg. Jag tänkte aktualisera och förbättra mina kunskaper samt förstås också gärna dela med mig av mina erfarenheter. Dessa är erfarenheter som jag bland annat har från att ha jobbat som Grafisk Designer på en kommunikationsbyrå i Kabul, Afghanistan under ett par års tid.

P1110553Kontoret arbetade med icke-kommersiella uppdrag – informationskampanjer inom radio, tv och tryck för alla större organisationer som verkar i landet. Vi var ca fyrtio anställda varav alla var afghaner förutom jag och en kille från Pakistan. De landsomfattande kampanjerna kunde handla om allt mellan födsloregistrering och vägsäkerhet till diverse antiopiumodlingsaktioner. Budskapen var alltid goda och omsorgsfulla men ibland mycket svåra att förmedla i ett land där nära hälften av männen och nästan alla vuxna kvinnor är icke läsande. Vanan att tolka bilder är inte heller stor då dessa var förbjudna under ett antal år. Vi hade också en del med kommersiell marknadsföring att göra och allra roligast hade jag då jag fann mig själv helt seriöst sitta och formge utsidan av en Airbus 340 åt ett lokalt flygbolag. Sammantaget erbjöd allt detta utmaningar jag alls inte kunde förutse men som lät mig en hel massa om livet i allmänhet och Grafisk Design och marknadsföring i synnerhet. Nu när jag varit föräldraledig i några år är kliet i fingrarna efter att åter börja jobba nästan oemotståndligt och jag hoppas därmed att tiden hos Manifesto skall leda mig till ett nytt och utmanande jobb här i Sverige eller någon annanstans.

Clara Hall

F1000012

Utsikten från min arbetsplats i Kabul.