I morse startade ett projekt där vi ska samarbeta med Metro Arkitekter och de danska landskapsarkitekterna Kragh-Berglund. Metro har vunnit en upphandling om att utveckla å-rummet i centrum av Karlshamn. Vi fanns med som ett optionsalternativ i Metros anbud och vi är glada över att kommunen valde att utnyttja optionen. Manifesto svarar för att projektet bottnar i Karlshamns varumärkesstrategi och ska även skapa en nätbaserad plattform för medborgardialog. Dessutom producerar vi projektets presentationsmaterial.

Från vänster: Karin Andersson, Anna-Karin Joelsson och Håkan Forss från Metro, Michael Nilsson, Manifesto och Jonas Berglund, Kragh-Berglund.