PROBLEM: Hur får vi fler att ta till sig ekonomisk forskningslitteratur?

LÖSNING: Efter att innehållet i utvalda avhandlingar om ekonomi komprimerats av SIR, gjorde vi en design för bokserien Forskning i Fickformat som både stack ut och kändes lätt att ta till sig.

RESULTAT: Bokserien är idag populär i en krets även utanför ekonomiforskare. Och författarna har hållit föredrag, pratat på bokmässor och använt böckerna i undervisning.

FiF 12ex_0460

Forskning i fickformat 12 ex