Strategisk design

Våra strategiska tjänster omfattar varumärkesplattformar, namngivning, workshops och föreläsningar.

Ett unikt varumärke förutsätter ett unikt strategiskt tänkande. Många marknadsförare arbetar med alltför generella modeller, vilket leder till att många varumärken inte differentieras tillräckligt. Grundproblemet är att det inte går att använda en och samma verktygslåda till alla varumärken. Vår modell utgår från hur människor (och inte i första hand marknadsförare) upplever varumärken och kan enkelt anpassas till olika kategorier.

Manifesto Jobb Branding by design, logotyp bokdesign trycksaksproduktion produktdesign inredning

Värderingar är större än kärnvärden

Varumärkesplattformen är en ganska missförstådd byggkloss i varumärkesbygget, mest beroende på ett utbrett kärnvärdestänkande. Kärnvärden och värdeord brukar signalera »reklambyråbranding«. Många reklambyråer nöjer sig med att kommunicera varumärket utan att fokusera på målgruppens upplevelse av det. Ofta har värdeorden inte ens en fast förankring i de egna leden. Alla som har sett skammens rodnad på en VD som inte kan räkna upp det egna varumärkets kärnvärden på rak arm förstår precis vad vi menar.

Arbetsmetoder som tidigare har fungerat för att utveckla varumärken fungerar allt sämre i dagens medieklimat, och vill du utveckla det interna varumärkesklimatet kan de vara katastrofala. Vi föredrar att tala om värderingar. En värdering ställer kvar på internalisering (annars har vi att göra med ett kärnvärde). Därför är vi också väldigt måna om att varumärkets vision och värderingar formuleras på ett sådant sätt att de känns levande i varumärkets vardag. I Mindparks fall blev värderingarna till och med en del av inredningen, t.ex. »To get there spells together«. Håll med om att »Vi ska klara det här tillsammans« inte hade känts lika övertygande.

varumärkesplattform värderingar brand value

Vår syn på det strategiska arbetet skiljer sig även på en annan avgörande punkt. Eftersom vår målbild är det helhjärtade varumärket är vi även intresserade av varumärkets fysiska omgivning. Alla ytor där varumärket möter kunder och varumärkets olika kontaktpunkter sammanfattar vi med begreppet »Varsomhelst«. Genom att utveckla varumärkets kontaktytor och kontaktpunkter skapar vi en stark värdeupplevelse som leder till differentiering i alla led.