Under Hx, Helsingborgs nya stadsfestival 29–31 augusti, samt lördagen den 6 september visar vi utställningen Best of Northwest 2014 på vårt Branding by Design Center. Det är en examensutställning med studenter från landets design- och arkitekturutbildningar. Årets upplaga innehåller projekt från Berghs School of Communication, Konstfack, Malmö högskola och SLU Alnarp.

Under Hx pågår även en drop-in workshop för dig som vill sätta din egen prägel på Helsingborg. Workshopen pågår kl 13–15 lördag och söndag 30–31/8. 
Plats: Branding by Design Center, Manifesto Trends / Brands, Henry Dunkers plats 3, Helsingborg.
Öppettider: fredag 29/8 kl 16–20, lördag–söndag 30–31/8 kl 11–18. Lördag 6/9 kl 11–16.

Så här såg det ut på förra årets utställning:

BONW premiär 20130831_115004

Årets utställare:

Louise Dustler, Grafisk Design, Berghs School of Communication
Projekt: ABCD – Alla får vara med
Louise har gjort en barnbok som kombinerar lärandet av alfabetet med hur man är bra kompis. En ABC-bok om vänskap helt enkelt.

Jesper Ståhl, Produktdesign, Malmö Högskola
Projekt: Ecodesign + Skor
Jespers examensarbete handlar om att minska påfrestningen på miljön för ett par skor. Genom att skons olika delar lätt går att montera och demontera av användaren själv kan delarna bytas ut när de är slitna istället för att hela skon kastas.

Elisabeth Möllerström, Landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp
Projekt: Söderåslänken – ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp
Söderåslänken handlar om hur Åstorp kan utveckla sin identitet och attraktivitet som Söderåsstaden. Elisabeth presenterar ett konceptförslag för länken mellan centrum och Söderåsen, samt mer detaljerade gestaltningsförslag på två viktiga mötesplatser; torget och stationsmiljön.

Paulina Alstorp, Ädellab, Konstfack
Projekt: Ensam är stark!?
Paulina har gjort kroppsrelaterade objekt som alla skapats efter hennes egna upplevelser av ensamhet. Hennes önskan är att betraktaren kan känna igen sig i de känslor hon vill förmedla.

Ulrika Palm/Ridell, Produktdesign, Malmö högskola
Projekt: FocusMe
Ulrikas designprojekt är ett hjälpmedel för hyperaktiva barn i åldern 2–5 år. FocusMe ska lära dem att
fokusera på det de gör för stunden, vilket i en förlängning minskar antalet fallolyckor.

Varmt välkommen!