I onsdags deltog Petra och jag i en Workshop för medlemmar i DISK (Designer i Skåne) och andra intressenter på Form/designcenter i Malmö. Workshopledare var kaospilot Moa Björnsson, och syftet var att komma fram till ett nytänkande koncept för utställningen Samarbete / Lokalt / På riktigt,  som äger rum den 26 oktober-25 november i år. Vi planerar eventuellt att delta med boken »Idéer om idéer – en kreativ uppslagsbok« som just nu är i uppstartsfasen. Det återstår att se om något av de många innovativa förslag som brainstormades fram blir till verklighet. Kul hade vi i alla fall!

Workshop på Form/designcenter i Malmö