Manifesto har gett form till en bokserie, Forskning i Fickformat, för SIR, Stiftelsen Institute for Research Stockholm School of Economics, och PwC. Syftet med skriftserien är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm och andra svenska universitet och högskolor. Serien utkommer med tre titlar per år. Vi är glada att bokserien har tagits väl emot.