Bild på Michael Nilsson inför föredraget om kreativitet, “Från Ööh… till Aah!” på Marknadsföreningen i Helsingborg