Häromdagen var jag med på utdelningen av Handelshögskolans årliga utmärkelse SSE Research Award. I år gick priset till Anders Nyrén, vd för Industrivärden, som gjort betydande insatser för samarbetet mellan näringsliv och forskning. Det mest oväntade under kvällen skedde i aulan efter vackert spel av harpisten Monica Ramos – då tågade trumpetaren Tommy Adolfsson in spelandes trumpetliknande sköna toner i stora havssnäckor.

Foto på  Anders Nyrén under utdelningen av SSE Research award

Under ceremonin presenterades även boken Den svenska buss- och tågtrafiken, 20 år av avregleringar, av författaren Gunnar Alexandersson. Boken ingår i serien Forskning i Fickformat som ges ut av Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR)* och PwC. Manifesto har gett form åt serien och de enskilda böckerna.

Bild på bokserien Forskning i Fickformat, projicerad på en duk under SSE Research Award

Trumpetaren Tommy Adolfsson spelar på en snäcka under SSE Research award 2011 på Handelshögskolan i Stockholm

………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) är en självständig forskningsstiftelse, grundad 2010. Institutet har till ändamål att bedriva kvalificerad akademisk forskning inom det ekonomiska fältet som syftar till att förena vetenskaplig stringens med empirisk relevans. Syftet med institutets publikationer är att sprida forskning om företag och samhälle.